Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens
förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella
ägare. Genom detta beslut kommer Svolder ABs aktieinnehav i TurnIT efter
nyemission att uppgå till 1 913 627 B-aktier. Detta motsvarar 6,6 % av
aktiekapital och 6,2 % av röstetal i bolaget.

Stockholm den 28 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0002.pdf


PDF PDF