Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande
5,2 % av aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 30 juli 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0002.pdf


PDF PDF