Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB.
Svolders innehav utgörs därefter av 2 857 000 B-aktier, motsvarande 5,1
% av aktiekapitalet och 3,6 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 juli 2004

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT00080/wkr0001.pdf


PDF