Flaggning, minskat innehav i VLT AB

Till

Stockholms Fondbörs och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att

Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av
aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB.

Stockholm den 19 augusti 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00500/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00500/bit0002.pdf


PDF PDF