Delårsrapport

Delårsrapport

Aktuell rapportperiod: 1 december 2000-28 februari 2001 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2000-28 februari 2001 (6 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7
miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)1)

· Substansvärdet sjönk 8,8% till 71,70 SEK per aktie.
· Börskursen (B) sjönk 19,1% till 72 SEK.
· Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 3,6%.
· Substansvärdet den 9/3 var 72 SEK per aktie och börskursen 70 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 0,4%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 21,9 (99,4) MSEK,
motsvarande 1,70 (7,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: NCC, NIBE och ProfilGruppen
Negativa: Nolato, Frontec, TurnIT, Utfors och Haldex

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Beijer Alma, Readsoft, Lindab och Boss Media
Sålt: Gunnebo, Munksjö, Atle och JM

SVOLDER AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13 · Box 70431 · 10725 Stockholm
Telefon 08-4403770 · Fax 08-4403778
www.svolder.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.pdf Hela rapporten


PDF PDF