Delårsrapport nio månader September 1999 – maj 2000

Delårsrapport nio månader
September 1999-maj 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,3 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista, vilken kommer att
sammanföras med dess O-lista from 3 juli 2000. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 54,4%, inklusive utdelning, till 220,20 SEK per
aktie.
* Börskursen (B) steg 38,1%, inklusive utdelning, till 165,50 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande niomånadersperiod 60,0%1).
* Substansvärdet den 9/6 var 219 SEK per aktie och börskursen 172 SEK.
* Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 25%.
* Periodens resultat (9 mån) var 369,5 (24,6) MSEK, motsvarande 57,70
(3,80) SEK per aktie.
1) Se sid 3 för kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (9 mån)
Positiva: Frontec, Information, Highway, PartnerTech, Nolato och Karo Bio
Negativa: Haldex och TurnIT

Större förändringar i aktieportföljen (9 mån)
Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, IFS och Frontec
Sålt: Information Highway, Zeteco, Eldon, Karo Bio, och Arkivator

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0002.pdf


PDF PDF