DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)
•Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 138,1 (117,5) MSEK, motsvarande 10,80 (9,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 24,3%, justerat för utdelning, till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 14,0%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 29,6 respektive 18,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,6%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 3,5 (-16,4) MSEK, motsvarande 0,30 (-1,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 0,5% till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 2,8% till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 1,1 respektive 2,1%.
• Substansvärdet den 10 juni var 53 SEK och börskursen (B) 49,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics och Getinge
Negativa: Kinnevik, Besthand och ProfilGruppen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Nolato, Kinnevik och Scribona
Sålt: Alfa Laval

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73


PDF