DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2001 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2000-31 maj 2001 (9 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)
· Substansvärdet steg 8,8% till 78,00 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 6,3% till 76,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX (ej utdelningsjusterat) sjönk 0,5%.
· Substansvärdet den 8/6 var 77 SEK och börskursen 78 SEK.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 1,9%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,3 (117,7) MSEK,
motsvarande -0,10 (9,20) SEK per aktie.1)
1) Se textkommentarer “Substansvärdetillväxt eller
reavinster/förluster?”, sidan 6.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Lindab, Axfood, LGP Telecom, Beijer Electronics och Nolato

Negativa: Readsoft, SwitchCore och Beijer Alma

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0002.pdf


PDF PDF