DELÅRSRAPPORT III 2007/2008

Delårsperiod: 1 september 2007–31 maj 2008 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2008 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån)

– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -95,2 (428,7) MSEK, motsvarande -7,40 (33,50) SEK per aktie.

– Substansvärdet sjönk 8,0%, justerat för utdelning, till 77,70 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än marknaden.

– Aktiekursen (B) minskade 9,6%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 17,8 respektive 17,4%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16%.Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,9 (218,4) MSEK, motsvarande 4,10 (17,10) SEK per aktie.

– Substansvärdet ökade 5,5%, till 77,70 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) steg 17,6%, till 65,00 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX sjönk 3,0% och Stockholmsbörsens index OMXS ökade 1,7%.

– Substansvärdet den 13 juni var 73 SEK och aktiekursen 60,75 SEK.Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)

Positiva: Acando, Beijer Alma och Saab

Negativa: PeabStörre förändringar i aktieportföljen (3 mån)

Ökat: Nolato

Minskat: Telelogic, XPonCard och Intrum Justitia


PDF