DELÅRSRAPPORT III 2006/2007

Delårsperiod: 1 september 2006–31 maj 2007 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars 2007–31 maj 2007 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån)

– Delårsperiodens redovisade resultat var 428,7 (227,1) MSEK,

motsvarande 33,50 (17,70) SEK per aktie.

– Substansvärdet steg 45,5%, justerat för utdelning, till 103,30 SEK per aktie.

– Börskursen (B) steg 26,9%, justerat för utdelning, till 88,25 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med

35,5 respektive 31,4%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,6%.Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat var 218,4 (–12,6) MSEK,

motsvarande 17,10 (–1,00) SEK per aktie.

– Substansvärdet steg 19,8%, till 103,30 SEK per aktie.

– Börskursen (B) steg 16,1%, till 88,25 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS

steg med 11,6 respektive 11,0%.

– Substansvärdet den 15 juni var 100 SEK och börskursen 88,50 SEKStora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)

Positiva: Beijer Alma, Axis och Peab

Negativa: SaabStörre förändringar i aktieportföljen (3 mån)

Köpt: Saab, Nocom och Nefab

Sålt: Kinnevik, Axis och Peab

PDF