DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Delårsperiod: 1 september 2005–31 maj 2006 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2006 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 30,2%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 23,9%, justerat för utdelning, till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 27,9 respektive 15,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,2%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –12,6 (4,6) MSEK, motsvarande –1,00 (0,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,3% till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,6% till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk med 0,1 respektive 3,3%.
– Substansvärdet den 9 juni var 71 SEK och börskursen 67,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Axis och Peab
Negativa: Acando och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, Nefab och HiQ
Sålt: Observer, Ratos och Biacore


PDF