DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)
• Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 134,6 (133,9) MSEK, motsvarande 10,50 (10,50) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 23,7%, justerat för utdelning, till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 11,0%, justerat för utdelning, till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 28,2 respektive 15,8%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,5%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,5 (66,5) MSEK, motsvarande 6,80 (5,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 14,8% till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 1,1% till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,4 respektive 5,9%.
• Substansvärdet den 11 mars var 52 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Axis och XPonCard
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: WM-data, Intrum Justitia, Saab och Kinnevik
Sålt: Carnegie, Alfa Laval och Eniro


PDF