Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II

Aktuell rapportperiod: 1 december 2002-28 februari 2003 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2002-28 februari 2003 (6 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen
i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet föll 24,0% till 32,00 SEK per aktie.
· Börskursen (B) sjönk 30,6% till 29,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 17,0%.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 7,9%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -129,7 (-41,0) MSEK,
motsvarande -10,10 (-3,20) SEK per aktie.
· Substansvärdet den 18/3 var 31,30 SEK och börskursen 30,00 SEK.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF