DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Delårsperiod: 1 september 2009–28 februari 2010 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2009–28 februari 2010 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,0%, justerat för utdelning, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,3%, justerat för utdelning, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 17,2 respektive 7,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,8%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 59,0 (-1,2) MSEK, motsvarande 4,60 (-0,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 3,9%, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 4,9 respektive 2,2%.
– Substansvärdet den 12 mars var 77 SEK och aktiekursen 64 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, AAK och Nolato
Negativa: Niscayah och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: HiQ, NCC och Cardo
Minskat: Getinge, Unibet och AAK


PDF