DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Delårsperiod: 1 september 2007–29 februari 2008 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2007–29 februari 2008 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)

– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie.

– Substansvärdet sjönk 12,3%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) minskade 21,7%, justerat för utdelning, till 55,25 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 15,2 respektive 18,8%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 25%.Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 29,3 (90,4) MSEK, motsvarande 2,30 (7,10) SEK per aktie.

– Substansvärdet ökade 3,2%, till 73,60 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) minskade 12,6%, till 55,25 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 6,6 respektive 11,1%.

– Substansvärdet den 28 mars var 74 SEK och aktiekursen 54,00 SEK.Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)

Positiva: Beijer Alma, XPonCard och Telelogic

Negativa: Axis och Securitas SystemsStörre förändringar i aktieportföljen (3 mån)

Ökat: Securitas Systems

Minskat: Telelogic och Peab

PDF