DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Delårsperiod: 1 september 2006–28 februari 2007 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2006–28 februari 2007 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)

– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie.

– Substansvärdet steg 22,3%, justerat för utdelning, till 86,20 SEK per aktie.

– Börskursen (B) steg 10,0%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 21,4 respektive 18,4%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,9%.Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 90,4 (153,6) MSEK, motsvarande 7,10 (12,00) SEK per aktie.

– Substansvärdet steg 8,9%, till 86,20 SEK per aktie.

– Börskursen (B) gick ned 1,0%, till 76,00 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 9,9 respektive 9,1%.

– Substansvärdet den 16 mars var 87 SEK och börskursen 73,50 SEK.Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)

Positiva: Acando, Trelleborg och Intrum Justitia

Negativa: Beijer AlmaStörre förändringar i aktieportföljen (3 mån)

Köpt: Securitas Systems och Beijer Alma

Sålt: Kinnevik, Trelleborg och Saab


PDF