DELÅRSRAPPORT II 2005/2006

Delårsperiod: 1 september 2005–28 februari 2006 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2005–28 februari 2006 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 239,7 (134,4) MSEK, motsvarande 18,70 (10,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,8%, justerat för utdelning, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 18,7%, justerat för utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 28,0 respektive 19,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 153,6 (86,0) MSEK, motsvarande 12,00 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,0% till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 16,5 respektive 11,2 %.
– Substansvärdet den 17 mars var 78 SEK och börskursen 70 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Kinnevik och Beijer Alma
Negativa: Intrum Justitia

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Beijer Alma, Ratos och Clas Ohlson
Sålt: Scribona, OMX, SAS och Kinnevik


PDF