DELÅRSRAPPORT I

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 48,1 (67,3) MSEK, motsvarande 3,80 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 8,5%, justerat för utdelning, till 45,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) gick upp 9,9%, justerat för utdelning, till 46,40 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,1 respektive 9,3%.
• Substansvärdepremien var på balansdagen 1,6%.
• Substansvärdet den 10/12 var 47 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Telelogic, Axis och Nolato
Negativa: Orc Software och XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik och Peab
Sålt: Eniro, Micronic, Beijer Alma, Nolato och Billerud

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 3773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 3774


PDF