DELÅRSRAPPORT I 2007/2008

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2007 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –176,4 (119,8) MSEK, motsvarande –13,80 (9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 14,8%, justerat för utdelning, till 71,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 11,8%, justerat för utdelning, till 63,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 9,3 respektive 8,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.
– Utdelning om 102,4 MSEK, motsvarande 8,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 14 december var 73 SEK och börskursen 61,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma, Saab och Telelogic

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Beijer Alma och Xano
Minskat: Nefab, Intrum Justitia och Husqvarna


PDF