DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2005 (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK,
motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 14,3%, justerat för utdelning, till 62,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS
steg med 9,9 respektive 7,8 %.
– Substansvärdepremien var på balansdagen 0,3%.
– Substansvärdet den 9/12 var 64 SEK och börskursen 62,75 SEK.
– Detta är koncernens första delårsrapport i enlighet med IFRS.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Saab, Scribona och Nolato
Negativa: Observer och Höganäs

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik, AcandoFrontec och SAS
Sålt: WM-data och Haldex


PDF