BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2006-31 augusti 2007

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie.

– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 93,10 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) steg 16,6%, justerat för utdelning, till 80,75 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 23,0 respektive 23,3%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.

– Substansvärdet den 21/9 var 89 SEK och börskursen 81 SEK.

– Utdelningsförslag 8,00 (3,75) SEK per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av det goda resultatet samt kontantbud på två innehav.Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Beijer Alma, Axis, Peab, Nefab och Intrum Justitia

Negativa: NolatoStörre förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Ökat: Telelogic, Securitas Systems, Nocom, Nefab, och NCC

Minskat: Kinnevik, Trelleborg, Peab, Axis och New WaveÅrsstämma hålls den 21 november 2007 i Stockholm.


PDF