BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2004-31 augusti 2005

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 34,9%, justerat för utdelning, till 57,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 43,1 respektive 27,8%.
• Substansvärderabatten uppgick på bokslutsdagen till 2,7%.
• Substansvärdet den 23/9 var 60 SEK och börskursen 56,50 SEK.
• Utdelningsförslag 3,00 (2,40) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axis, Beijer Alma, Beijer Electronics, AcandoFrontec och Telelogic
Negativa: Besthand

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Kinnevik, Saab, Intrum Justitia och Scribona
Sålt: Eniro, Carnegie och SSAB


PDF