BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

1 september 2007-31 augusti 2008

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie.

– Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för utdelning, till 72,10 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än aktiemarknaden.

– Aktiekursen (B) minskade 16,1%, justerat för utdelning, till 59,75 SEK per aktie.

– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 27,9 respektive 28,8 %.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 17,1%.

– Substansvärdet den 19/9 var 65 SEK per aktie och aktiekursen 55,75 SEK.

– Utdelningsförslag 4,00 (8,00) SEK per aktie.Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Intrum Justitia och XPonCard

Negativa: Niscayah, Axis och Beijer AlmaStörre förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Ökat: Beijer Alma, Xano och Nolato

Minskat: Nefab, Telelogic och Intrum JustitiaÅrsstämma hålls den 20 november 2008 i Stockholm.


PDF