BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2005-31 augusti 2006

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 31,3%, justerat för utdelning, till 72,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 29,1 respektive 20,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 1,4%.
• Substansvärdet den 15/9 var 75 SEK och börskursen 77 SEK.
• Utdelningsförslag 3,75 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Kinnevik, Saab och Getinge
Negativa: Telelogic, XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Beijer Alma, Nefab, AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, och HiQ
Sålt: Scribona och Observer


PDF