Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 15 november 2001
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 3,50 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2000/01. Som avstämningsdag beslutades den 20 november
2001, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den
23 november 2001.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Nästa rapport

Verksamhetsåret 2001/02 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september –
30 november, kommer att offentliggöras den 17 december 2001.

Stockholm den 15 november 2001

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf
Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.pdf


PDF PDF