en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Svolders delårsrapport I 2018/2019

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) 
– Periodens redovisade resultat var -441,4 (-44,2) MSEK, motsvarande -17,20 (-1,70) SEK per aktie. 
– Substansvärdet minskade 14,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,50 SEK per aktie. 
– Aktiekursen (B) sjönk 9,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,50 SEK per aktie. 
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
  
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,7%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) 
+Positiva: Inga 
-Negativa: Boule Diagnostics, New Wave och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) 
+Ökat: Nordic Waterproofing, Beijer Electronics och Scandic Hotels 
-Minskat: Inga

7 december 2018 
Substansvärdet var 99 SEK/aktie och aktiekursen 91,70 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolders årsredovisning 2017/2018 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras i början av nästa vecka till de aktieägare samt prenumeranter som begärt det.

Stockholm 2018-10-24
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2017/2018 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 344,9 (664,7) MSEK, motsvarande 13,50 (26,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 12,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 121,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 104,60 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 17,2%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 14,3%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 14,0% samt 3,9% för A-aktien.
– Utdelningsförslag 2,00 (1,63) SEK per aktie. 
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Boule Diagnostics och Troax
-Negativa: GARO, Mekonomen och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: GARO, ITAB och FM Mattsson Mora
-Minskat: Nolato, Mekonomen och Troax

Substansvärdet den 21 september 2018 var 118 SEK per aktie och aktiekursen 103,90 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2018.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2017/2018

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat var 162,9 (655,0) MSEK, motsvarande 6,40 (25,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,9%.
– På balansdagen var substansvärderabatten 16,4% för B-aktien samt 12,7% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 188,4 (220,7) MSEK, motsvarande 7,40 (8,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,0%.

8 juni 2018
– Substansvärdet var 115 SEK per aktie och aktiekursen 98,14 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Nolato och Platzer
Negativa: Mekonomen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB, Platzer och Garo
Minskat: Nolato, Mekonomen och Nobina


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2017/2018

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -25,5 (434,3) MSEK, motsvarande -1,00 (17,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 1,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 10,1% samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 6,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 18,7 (351,3) MSEK, motsvarande 0,70 (13,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,7% till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 7,8% till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: XANO, Platzer och Nolato
Negativa: Troax och Scandic Hotels

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB
Minskat: Kambi, Nobina och Nolato

2 mars 2018
– Substansvärdet var 104 SEK per aktie och aktiekursen 92,83 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2017/2018

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -25,5 (434,3) MSEK, motsvarande -1,00 (17,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 1,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 10,1% samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 6,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 18,7 (351,3) MSEK, motsvarande 0,70 (13,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,7% till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 7,8% till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: XANO, Platzer och Nolato
Negativa: Troax och Scandic Hotels

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB
Minskat: Kambi, Nobina och Nolato

2 mars 2018
– Substansvärdet var 104 SEK per aktie och aktiekursen 92,83 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer