en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2017/2018

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var -44,2 (83,1) MSEK, motsvarande -3,40 (6,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 213,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 209,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 1,9%.
– Utdelning om 41,6 MSEK, motsvarande 3,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
 
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 1,9%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 20,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Troax och Saab
-Negativa: GARO, Serneke och Nordic Waterproofing

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nobina, FM Mattsson Mora och GARO
-Minskat: Klövern och Troax

8 december 2017
Substansvärdet var 212 SEK/aktie och aktiekursen 205,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2016/2017 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2017-10-24
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 664,7 (739,5) MSEK, motsvarande 51,90 (57,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 219,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 30,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 206,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 8,3%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 12,1%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 6,0%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie på 15,6%.
– Utdelningsförslag 3,25 (2,75) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Scandic Hotels och Boule Diagnostics
-Negativa: Magnolia

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Mekonomen, Serneke och Platzer
-Minskat: Saab, SSAB och Beijer Alma

Substansvärdet den 15 september 2017 var 222 SEK per aktie och aktiekursen 214,00 SEK.

Årsstämman hålls den 16 november 2017.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2016/2017

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 655,0 (407,5) MSEK, motsvarande 51,20 (31,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,4%, inklusive reinvesterad utdelning, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 41,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 15,7%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 2,5% för B-aktien samt 29,0% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 220,7 (193,8) MSEK, motsvarande 17,20(15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 8,5%, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 4,4%, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 9,1%.

2 juni 2017
– Substansvärdet var 220 SEK per aktie och aktiekursen 226,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Scandic Hotels, Saab och Nolato
Negativa: Troax och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: FM Mattsson Mora, Beijer Electronics och Mekonomen
Minskat: Saab och Nolato

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2016/2017

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 434,3 (213,8) MSEK, motsvarande 33,90 (16,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 20,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 6,0%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 6,6% för B-aktien samt 78,5% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 351,3 (-25,8) MSEK, motsvarande 27,40 (-2,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 15,7% till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,5% till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,7%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Acando och GARO
Negativa: Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nordic Waterproofing, Nolato och Magnolia Bostad
Minskat: JM, SSAB och Beijer Alma

3 mars 2017
– Substansvärdet var 203 SEK per aktie och aktiekursen 219,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer