en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2016/2017

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 83,1 (239,6) MSEK, motsvarande 6,50 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 174,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 184,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 1,6%
– Substansvärdepremien på balansdagen uppgick till 6,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Boule Diagnostics, Saab och SSAB
-Negativa: Klövern och GARO

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Mekonomen, JM och Serneke
-Minskat: Oriflame och SSAB

9 december 2016
Substansvärdet var 177 SEK/aktie och aktiekursen 174,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2015/2016 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2016-10-24 SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2015/2016 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 739,5 (190,4) MSEK, motsvarande 57,80 (14,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 50,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 170,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 58,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 161,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 25,0%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 5,9%
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 5,6%.
– Utdelningsförslag 2,75 (2,50) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Magnolia Bostad och GARO
-Negativa: Bong och AGES Industri

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Klövern, Scandic Hotels och GARO 
-Minskat: Unibet, Proact och KappAhl

Substansvärdet den 16 september 2016 var 171 SEK per aktie och aktiekursen 173,00 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2016.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2015/2016

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 407,5 (243,9) MSEK, motsvarande 31,80 (19,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 31,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 17,1%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,8 (57,7) MSEK, motsvarande 15,10 (4,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,7%, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,9%, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,0%.

3 juni 2016
– Substansvärdet var 143 SEK per aktie och aktiekursen 129,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: GARO, Oriflame och Magnolia Bostad
Negativa: Bong

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, GARO och Magnolia Bostad
Minskat: Proact, Platzer Fastigheter och Scandi Standard

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2015/2016

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 213,8 (186,2) MSEK, motsvarande 16,70 (14,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,8%, inklusive reinvesterad, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,5%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -25,8 (149,8) MSEK, motsvarande -2,00 (11,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,5%, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 5,1%, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 5,3%.

4 mars 2016
– Substansvärdet var 132 SEK per aktie och aktiekursen 114,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, KappAhl och Magnolia Bostad
Negativa: Bong, SSAB och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Scandic Hotels, Boule Diagnostics och Nobina
Minskat: Proact, KappAhl och Unibet

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer