en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2015/2016

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 239,6 (36,5) MSEK, motsvarande 18,70 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 131,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 118,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 14,5%.
– Utdelning om 32,0 MSEK, motsvarande 2,50 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Saab, Magnolia Bostad och Troax
-Negativa: SSAB

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Scandi Standard och Nobina
-Minskat: Unibet och Nolato

4 december 2015
Substansvärdet var 132 SEK/aktie och aktiekursen 119,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2014/2015 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2015-10-27
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2014/2015 (12 MÅN)
– Periodens redovisade resultat var 190,4 (297,0) MSEK, motsvarande 14,90 (23,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 14,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 115,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 14,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,6%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,2%.
– Utdelningsförslag 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Unibet, Troax och Nolato
-Negativa: Orexo, SSAB och KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Troax, Magnolia Bostad och Elos Medtech
-Minskat: Unibet, Besqab och Meda

Substansvärdet den 18 september 2015 var 114 SEK per aktie och aktiekursen 104,75 SEK.

Årsstämman hålls den 18 november 2015.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2014/2015

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 243,9 (336,1) MSEK, motsvarande 19,10 (26,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 28,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 57,7 (114,5) MSEK, motsvarande 4,50 (8,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 4,1%, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,0%.
 
5 juni 2015
– Substansvärdet var 117 SEK per aktie och aktiekursen 104,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Proact och Unibet
Negativa: Orexo och Platzer

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Troax och Oriflame
Minskat: Unibet och Saab

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2014/2015

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 186,2 (221,5) MSEK, motsvarande 15,50 (17,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 14,0%, inklusive reinvesterad, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 25,6%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,1%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 149,8 (127,1) MSEK, motsvarande 11,70 (9,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,3%, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,8%, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 21,2%.
 
6 mars 2015
– Substansvärdet var 112 SEK per aktie och aktiekursen 100,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Nolato och Platzer
Negativa: KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elos och SSAB
Minskat: Acando, Gränges och KappAhl

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer