en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2014/2015

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 36,5 (94,4) MSEK, motsvarande 2,80 (7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 1,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 91,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 3,6%.
– Utdelning om 28,8 MSEK, motsvarande 2,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet, Saab och Acando
-Negativa: SSAB, AGES Industri och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Gränges och SSAB
-Minskat: Meda

5 december 2014
Substansvärdet var 103 SEK/aktie och aktiekursen 91,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2013/2014 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2013/2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2014-10-28
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 297,0 (270,2) MSEK, motsvarande 23,20 (21,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 29,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 34,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 27,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,6%.
– Utdelningsförslag 2,25 (2,10) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Unibet
-Negativ: Oriflame

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Platzer, SSAB och New Wave Group
-Minskat: HiQ, Nolato och JM

Substansvärdet den 19 september 2014 var 100 SEK per aktie och aktiekursen 95,75 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2014.

Citat från VD:s kommentar i bokslutskommunikén: “…en väldigt god absolut värdeutveckling för såväl Svolder som CSRX under en tioårsperiod”

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2013/2014

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 336,1 (211,2) MSEK, motsvarande 26,30 (16,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 32,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 37,1%, inklusive reinvesterad, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 32,5%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,3%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 114,5 (11,8) MSEK, motsvarande 8,90 (0,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 9,3%, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 5,0%, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,4%.
 
5 juni 2014
– Substansvärdet var 106 SEK per aktie och aktiekursen 94,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XANO (inkl AGES) och Saab
Negativ: KappAhl

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, Orexo och SSAB
Minskat: Meda och HiQ

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2013/2014

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 221,5 (199,4) MSEK, motsvarande 17,30 (15,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 21,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 30,6%, inklusive reinvesterad, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,7%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 127,1 (193,0) MSEK, motsvarande 9,90 (15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,8%, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 10,5%.
 
7 mars 2014
– Substansvärdet var 96 SEK per aktie och aktiekursen 89,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Saab, Nolato och Acando
Negativa: Oriflame

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: SSAB, Oriflame och Meda
Minskat: Nolato, Diös och Atrium Ljungberg

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer