en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2013/2014

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 94,4 (6,4) MSEK, motsvarande 7,40 (0,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 9,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 86,80 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 11,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 77,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Index steg 10,5%.
– Utdelning om 26,9 MSEK, motsvarande 2,10 SEK per aktie, utbetalades under perioden.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, XANO Industri och Saab
-Negativa: New Wave Group och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: New Wave Group, Meda och Atrium Ljungberg
-Minskat: Klövern, JM och Nolato

6 december 2013
– Substansvärdet var 86 SEK och aktiekursen 77,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2012/2013 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2012/2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i slutet av denna vecka.

Stockholm 2013-10-29
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 270,2 (17,1) MSEK, motsvarande 21,10 (1,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 35,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 81,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 71,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 31,2%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,9%.
– Utdelningsförslag enligt ny utdelningspolicy 2,10 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Beijer Alma och XANO Industri
-Negativa: Acando

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Acando, Proact och Diös
-Minskat: MTG, Beijer Electronics och B&B TOOLS

Substansvärdet den 20 september var 84 SEK per aktie och aktiekursen 78,00 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2013.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2012/2013

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 211,2 (33,7) MSEK, motsvarande 16,50 (2,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,4%, inkl reinvesterad utdelning, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,7%, inkl reinvesterad utdelning, till 66,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14%.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 26,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 11,8 (-38,6) MSEK, motsvarande 0,90 (-3,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 1,2%, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,0%, till 66,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,7%.

 7 juni 2013
– Substansvärdet var 77 SEK per aktie och aktiekursen 66,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Tribona och XANO Industri 
Negativa: HiQ och B&B TOOLS

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Diös, Unibet och KappAhl
Minskat: MTG, Höganäs och XANO Industri

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2012/2013

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 199,4 (72,3) MSEK, motsvarande 15,60 (5,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,5%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 13,0%, justerat för utdelning, till 60,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,0%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,0 (124,5) MSEK, motsvarande 15,10 (9,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,7%, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 21,2%, till 60,00 SEK per aktie.
 
8 mars 2013
– Substansvärdet var 76 SEK per aktie och aktiekursen 60 SEK.

Fastställd ny utdelningspolicy:
“Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader.”

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Inga

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, Tribona och Acando
Minskat: Beijer Alma, Hakon Invest och B&B TOOLS

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer