en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2012/2013

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 6,4 (-52,2) MSEK, motsvarande 0,50 (-4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 60,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,7%, inklusive återlagd utdelning, till 49,50 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 7 december var 61 SEK och aktiekursen 49,00 SEK.

 Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Nobia
-Negativa: MTG, Beijer Electronics och XANO Industri

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: HiQ och New Wave Group 
-Minskat: Beijer Electronics, Nobia och Hakon Invest 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2011/2012 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2012-10-25

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011/2012

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 17,1 (-7,3) MSEK, motsvarande 1,30 (-0,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,0%, inklusive återlagd utdelning, till 63,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 3,6%, inklusive återlagd utdelning, till 56,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,1%.
– Utdelningsförslag 3,30 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, HiQ och Orc Group
-Negativa: Transcom, B&B TOOLS och MTG

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: MTG, Acando och Hakon Invest
-Minskat: Beijer Electronics, Beijer Alma och Unibet

Substansvärdet den 21 september var 66 SEK per aktie och aktiekursen 57,00 SEK.
 
Årsstämman hålls den 21 november 2012.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2011/2012

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 33,7 (224,0) MSEK, motsvarande 2,60 (17,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 4,0%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,4%, justerat för utdelning, till 54,25 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,5%.
– Återkallar fondbolagsansökan.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -38,6 (58,5) MSEK, motsvarande -3,00 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 4,4%, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,1%, till 54,25 SEK per aktie.
 
14 juni 2012
– Substansvärdet var 62 SEK per aktie och aktiekursen 53,00 SEK.
 
Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: JM
Negativa: Nobia, Saab och Beijer Alma  

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Acando, Saab och Mekonomen 
Minskat: Beijer Electronics

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2011/2012

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 72,3 (165,5) MSEK, motsvarande 5,70 (12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,6%, justerat för utdelning, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, justerat för utdelning, till 57,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 124,5 (51,8) MSEK, motsvarande 9,70 (4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 16,7%, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 17,9%, till 57,75 SEK.

15 mars 2012
– Substansvärdet var 69 SEK per aktie och aktiekursen 58 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, HiQ och Beijer Alma
Negativa: MTG

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: MTG, Hakon Invest och JM
Minskat: Beijer Alma, AAK och Orc Group

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer