en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer