en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,6%, inklusive återlagd utdelning, till 75,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 6,9%, inklusive återlagd utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 3 december var 77 SEK och aktiekursen 65,75 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Transcom
-Minskat: Beijer Alma, Cardo och AAK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Beijer Alma, HiQ och Niscayah
-Negativa: Transcom

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009/2010 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2009/2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2010-10-28

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 186,3 (-120,7) MSEK,  motsvarande 14,60 (-9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 24,8%, justerat för utdelning, till 70,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 26,0%, justerat för utdelning, till 64,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX  ökade 17,7 respektive 16,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,8%.
– Substansvärdet den 17 september var 75 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.
– Utdelningsförslag 4,00 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Beijer Electronics
Negativa: Niscayah, Unibet och Transcom

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: HiQ, Transcom och Unibet
Minskat: Getinge, Peab och Elekta

Årsstämman hålls den 17 november 2010 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2009/2010

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 238,2 (-165,5) MSEK, motsvarande 18,60 (-12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,1%, justerat för utdelning, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 18,2 respektive 13,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 35,4 (182,0) MSEK, motsvarande 2,80 (14,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,0%, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 0,9 respektive 5,6%.
– Substansvärdet den 11 juni var 74 SEK och aktiekursen 63,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och HiQ
Negativa: AAK och Unibet

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Transcom, EnQuest och Cardo
Minskat: Peab, NCC och Beijer Alma

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,0%, justerat för utdelning, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,3%, justerat för utdelning, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 17,2 respektive 7,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,8%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 59,0 (-1,2) MSEK, motsvarande 4,60 (-0,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 3,9%, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 4,9 respektive 2,2%.
– Substansvärdet den 12 mars var 77 SEK och aktiekursen 64 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, AAK och Nolato
Negativa: Niscayah och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: HiQ, NCC och Cardo
Minskat: Getinge, Unibet och AAK


PDF

Läs mer