en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2009/2010

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 143,9 (-346,2) MSEK, motsvarande 11,20 (-27,00) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008/2009 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2008/2009 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK, motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2008/2009

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -165,5 (-95,2) MSEK, motsvarande -12,90 (-7,40) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2008/2009

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -347,5 (-147,1) MSEK, motsvarande -27,10 (-11,50) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer