en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2008/2009

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var -346,2 (–176,4) MSEK, motsvarande -27,00 (–13,80) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007/2008 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2007/2008

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -95,2 (428,7) MSEK, motsvarande -7,40 (33,50) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer