en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2008/2009

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -346,2 (–176,4) MSEK, motsvarande -27,00 (–13,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,5%, justerat för utdelning, till 41,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 29,9%, justerat för utdelning, till 37,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 35,6 respektive 29,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 12 december var 39 SEK och aktiekursen 32,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Inga innehav
Negativa: Beijer Alma, Beijer Electronics och Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elekta
Minskat: Getinge och HiQ


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007/2008 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2007-10-29

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för utdelning, till 72,10 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än aktiemarknaden.
– Aktiekursen (B) minskade 16,1%, justerat för utdelning, till 59,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 27,9 respektive 28,8 %.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 17,1%.
– Substansvärdet den 19/9 var 65 SEK per aktie och aktiekursen 55,75 SEK.
– Utdelningsförslag 4,00 (8,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Intrum Justitia och XPonCard
Negativa: Niscayah, Axis och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Beijer Alma, Xano och Nolato
Minskat: Nefab, Telelogic och Intrum Justitia

Årsstämma hålls den 20 november 2008 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2007/2008

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -95,2 (428,7) MSEK, motsvarande -7,40 (33,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 8,0%, justerat för utdelning, till 77,70 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än marknaden.
– Aktiekursen (B) minskade 9,6%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 17,8 respektive 17,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,9 (218,4) MSEK, motsvarande 4,10 (17,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 5,5%, till 77,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 17,6%, till 65,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX sjönk 3,0% och Stockholmsbörsens index OMXS ökade 1,7%.
– Substansvärdet den 13 juni var 73 SEK och aktiekursen 60,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Beijer Alma och Saab
Negativa: Peab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nolato
Minskat: Telelogic, XPonCard och Intrum Justitia


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 12,3%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 21,7%, justerat för utdelning, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 15,2 respektive 18,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 25%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 29,3 (90,4) MSEK, motsvarande 2,30 (7,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,2%, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 12,6%, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 6,6 respektive 11,1%.
– Substansvärdet den 28 mars var 74 SEK och aktiekursen 54,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XPonCard och Telelogic
Negativa: Axis och Securitas Systems

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Securitas Systems
Minskat: Telelogic och Peab


PDF

Läs mer