en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2007/2008

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var –176,4 (119,8) MSEK, motsvarande –13,80 (9,40) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2006/2007 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2006/2007

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat var 428,7 (227,1) MSEK, motsvarande 33,50 (17,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 45,5%,...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer