en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2007/2008

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –176,4 (119,8) MSEK, motsvarande –13,80 (9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 14,8%, justerat för utdelning, till 71,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 11,8%, justerat för utdelning, till 63,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 9,3 respektive 8,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.
– Utdelning om 102,4 MSEK, motsvarande 8,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 14 december var 73 SEK och börskursen 61,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma, Saab och Telelogic

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Beijer Alma och Xano
Minskat: Nefab, Intrum Justitia och Husqvarna


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2006/2007 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2007-11-01

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 93,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,6%, justerat för utdelning, till 80,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 23,0 respektive 23,3%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.
– Substansvärdet den 21/9 var 89 SEK och börskursen 81 SEK.
– Utdelningsförslag 8,00 (3,75) SEK per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av det goda resultatet samt kontantbud på två innehav.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Peab, Nefab och Intrum Justitia
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Telelogic, Securitas Systems, Nocom, Nefab, och NCC
Minskat: Kinnevik, Trelleborg, Peab, Axis och New Wave

Årsstämma hålls den 21 november 2007 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2006/2007

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat var 428,7 (227,1) MSEK,
motsvarande 33,50 (17,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 45,5%, justerat för utdelning, till 103,30 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 26,9%, justerat för utdelning, till 88,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med
35,5 respektive 31,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,6%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 218,4 (–12,6) MSEK,
motsvarande 17,10 (–1,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,8%, till 103,30 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 16,1%, till 88,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS
steg med 11,6 respektive 11,0%.
– Substansvärdet den 15 juni var 100 SEK och börskursen 88,50 SEK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis och Peab
Negativa: Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Saab, Nocom och Nefab
Sålt: Kinnevik, Axis och Peab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 22,3%, justerat för utdelning, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 10,0%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 21,4 respektive 18,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 90,4 (153,6) MSEK, motsvarande 7,10 (12,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,9%, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick ned 1,0%, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 9,9 respektive 9,1%.
– Substansvärdet den 16 mars var 87 SEK och börskursen 73,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Trelleborg och Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Securitas Systems och Beijer Alma
Sålt: Kinnevik, Trelleborg och Saab


PDF

Läs mer