en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2006/2007

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 119,8 (86,1) MSEK, motsvarande 9,40 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 11,0% till 76,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 10,5 respektive 8,5%.
– Substansvärdet den 8 december var 82 SEK och börskursen 77 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Intrum Justitia och Peab
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: HiQ och Securitas Systems
Sålt: New Wave, Clas Ohlson, Kinnevik och Getinge


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 31,3%, justerat för utdelning, till 72,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 29,1 respektive 20,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 1,4%.
• Substansvärdet den 15/9 var 75 SEK och börskursen 77 SEK.
• Utdelningsförslag 3,75 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Kinnevik, Saab och Getinge
Negativa: Telelogic, XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Beijer Alma, Nefab, AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, och HiQ
Sålt: Scribona och Observer


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 30,2%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 23,9%, justerat för utdelning, till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 27,9 respektive 15,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,2%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –12,6 (4,6) MSEK, motsvarande –1,00 (0,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,3% till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,6% till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk med 0,1 respektive 3,3%.
– Substansvärdet den 9 juni var 71 SEK och börskursen 67,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Axis och Peab
Negativa: Acando och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, Nefab och HiQ
Sålt: Observer, Ratos och Biacore


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2005/2006

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 239,7 (134,4) MSEK, motsvarande 18,70 (10,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,8%, justerat för utdelning, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 18,7%, justerat för utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 28,0 respektive 19,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 153,6 (86,0) MSEK, motsvarande 12,00 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,0% till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 16,5 respektive 11,2 %.
– Substansvärdet den 17 mars var 78 SEK och börskursen 70 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Kinnevik och Beijer Alma
Negativa: Intrum Justitia

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Beijer Alma, Ratos och Clas Ohlson
Sålt: Scribona, OMX, SAS och Kinnevik


PDF

Läs mer