en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2006/2007

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 119,8 (86,1) MSEK, motsvarande 9,40 (6,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2005/2006

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 239,7 (134,4) MSEK, motsvarande 18,70 (10,50) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer