en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK,
motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 14,3%, justerat för utdelning, till 62,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS
steg med 9,9 respektive 7,8 %.
– Substansvärdepremien var på balansdagen 0,3%.
– Substansvärdet den 9/12 var 64 SEK och börskursen 62,75 SEK.
– Detta är koncernens första delårsrapport i enlighet med IFRS.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Saab, Scribona och Nolato
Negativa: Observer och Höganäs

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik, AcandoFrontec och SAS
Sålt: WM-data och Haldex


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 34,9%, justerat för utdelning, till 57,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 43,1 respektive 27,8%.
• Substansvärderabatten uppgick på bokslutsdagen till 2,7%.
• Substansvärdet den 23/9 var 60 SEK och börskursen 56,50 SEK.
• Utdelningsförslag 3,00 (2,40) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axis, Beijer Alma, Beijer Electronics, AcandoFrontec och Telelogic
Negativa: Besthand

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Kinnevik, Saab, Intrum Justitia och Scribona
Sålt: Eniro, Carnegie och SSAB


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)
•Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 138,1 (117,5) MSEK, motsvarande 10,80 (9,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 24,3%, justerat för utdelning, till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 14,0%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 29,6 respektive 18,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,6%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 3,5 (-16,4) MSEK, motsvarande 0,30 (-1,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 0,5% till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 2,8% till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 1,1 respektive 2,1%.
• Substansvärdet den 10 juni var 53 SEK och börskursen (B) 49,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics och Getinge
Negativa: Kinnevik, Besthand och ProfilGruppen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Nolato, Kinnevik och Scribona
Sålt: Alfa Laval

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)
• Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 134,6 (133,9) MSEK, motsvarande 10,50 (10,50) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 23,7%, justerat för utdelning, till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 11,0%, justerat för utdelning, till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 28,2 respektive 15,8%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,5%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,5 (66,5) MSEK, motsvarande 6,80 (5,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 14,8% till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 1,1% till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,4 respektive 5,9%.
• Substansvärdet den 11 mars var 52 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Axis och XPonCard
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: WM-data, Intrum Justitia, Saab och Kinnevik
Sålt: Carnegie, Alfa Laval och Eniro


PDF

Läs mer