en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK, motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie. • Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån) Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) •Delårsperiodens redovisade...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån) Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) • Delårsperiodens...

Läs mer