en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 48,1 (67,3) MSEK, motsvarande 3,80 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 8,5%, justerat för utdelning, till 45,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) gick upp 9,9%, justerat för utdelning, till 46,40 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,1 respektive 9,3%.
• Substansvärdepremien var på balansdagen 1,6%.
• Substansvärdet den 10/12 var 47 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Telelogic, Axis och Nolato
Negativa: Orc Software och XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik och Peab
Sålt: Eniro, Micronic, Beijer Alma, Nolato och Billerud

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 3773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 3774


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

1 september 2003-31 augusti 2004

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på att värdepappersportföljen har värderats till verkligt värde. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom i slutet av rapporten.

·Periodens redovisade resultat (12 mån) var 67,7 (5,4) MSEK, motsvarande 5,30 (0,40) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 12,8%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per aktie.
· Börskursen (B) gick upp 20,9%, justerat för utdelning, till 44,40 SEK per aktie.
· Såväl småbolagsindex CSX som generalindex AFGX steg med 16,4% (exkl utdelningar).
· Substansvärdepremien uppgick på bokslutsdagen till 0,2%.
· Substansvärdet den 17/9 var 46 SEK och börskursen 45,30 SEK.
· Utdelningsförslag 2,40 (2,25) SEK per aktie.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT20940/wkr0010.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Svolder delårsrapport 3

Delårsrapport III

Delårsperiod: 1 september 2003-31 maj 2004 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

Utfall delårsperioden (9 mån)

· Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 117,5 (-102,7) MSEK,
motsvarande 9,20 (-8,00) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 22,2%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 17,2%, justerat för utdelning, till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 19,6 respektive 15,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 10,8%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -16,4 (10,1) MSEK,
motsvarande -1,30 (0,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet sjönk 2,6% till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) gick ned 4,4% till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX sjönk 2,5 respektive 3,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärdet den 11/6 var 49 SEK och börskursen 43 SEK.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00210/wkr0001.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Delårsrapport II

Delårsrapport II

Delårsperiod: 1 september 2003-29 februari 2004 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2003-29 februari 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis
och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

· Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 133,9 (-112,9) MSEK,
motsvarande 10,50 (-8,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 25,3%, justerat för utdelning, till 49,50 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 22,4%, justerat för utdelning, till 45,00 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 22,7 respektive 19,7%.
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 9,1%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 66,5 (-129,7) MSEK,
motsvarande 5,20 (-10,10) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 11,7% till 49,50 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 1,1% till 45,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 10,5 respektive 13,1%.
· Substansvärdet den 12/3 var 47 SEK och börskursen 41,80 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer