en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Delårsrapport 1

Delårsrapport I Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader 1 september 2002-31 augusti 2003 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora...

Läs mer

Svolder Delårsrapport 3

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-31 maj 2003 (9 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar...

Läs mer