en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2001-31 augusti 2002 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån). Svolder är ett rent investmentbolag som främst...

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån). Svolder är ett rent...

Läs mer