en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Bokslutskommuniké tolv månader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2000-31 augusti 2001 Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i marknadsnoterade aktier i svenska...

Läs mer