en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Bokslutskommuniké tolv mÅnader

bokslutskommunikÉ tolv mÅnader 1 september 1999-31 augusti 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med...

Läs mer