en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Delårsrapport – tre månader

Delårsrapport – tre månader 1 september-30 november 1999 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med...

Läs mer

Svolders bokslutskommuniké 1998/99

Svolders bokslutskommuniké 1998/99 * Svolders substansvärde per den 31 augusti 1999 var 948 MSEK, motsvarande 148 SEK/aktie. Substansvärdet den 17 september uppgick...

Läs mer

Svolders niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT 3 1998 -1999 (1/9 1998 – 31/5 1999, 9 månader) Svolder AB (publ) är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier med...

Läs mer