en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Svolders bokslutskommuniké 2018/2019

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2018/2019 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var -13,1 (344,9) MSEK, motsvarande -0,50 (13,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 7,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 109,60 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 9,7%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 2,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 8,0%.
– Utdelningsförslag 2,15 (2,00) SEK per aktie. 
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: GARO, Platzer Fastigheter och Klövern
-Negativa: Boule Diagnostics, Saab och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies
-Minskat: Klövern, Acando och Platzer Fastigheter

Substansvärdet den 13 september 2019 var 122 SEK per aktie och aktiekursen 107,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolders delårsrapport III 2018/2019

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) 
– Periodens redovisade resultat var 212,3 (188,4) MSEK, motsvarande 8,30 (7,40) SEK per aktie. 
– Substansvärdet ökade 7,4% till 120,30 SEK per aktie. 
– Aktiekursen (B) steg 17,8% till 115,40 SEK per aktie. 
– Carnegie Small Cap Return Index steg 4,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 4,1%

Utfall delårsperioden (9 mån) 
– Periodens redovisade resultat var 16,7 (162,9) MSEK, motsvarande 0,70 (6,40) SEK per aktie. 
– Substansvärdet ökade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning. 
– Aktiekursen (B) steg 12,8%, inklusive reinvesterad utdelning. 
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 3,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: GARO. ITAB och Acando
-Negativa: Scandic Hotels och Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) 
+Ökat: Nordic Waterproofing, Saab och New Wave 
-Minskat: Acando och Troax

14 juni 2019 
Substansvärdet var 127 SEK/aktie och aktiekursen 116,80 SEK.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolders delårsrapport II 2018/2019

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 245,8 (18,7) MSEK, motsvarande 9,60 (0,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 9,4% till 112,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 5,9% till 97,95 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 6,7%.

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -195,6 (-25,5) MSEK, motsvarande -7,60 (-1,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 6,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 112,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 4,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 97,95 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 1,5%.
– Substansvärdesrabatten på balansdagen uppgick till 12,6%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Platzer, Beijer Electronics och GARO
Negativa: Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Saab och ITAB
Minskat: Platzer och Klövern

8 mars 2019
– Substansvärdet var 111 SEK per aktie och aktiekursen 97,89 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolders delårsrapport I 2018/2019

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) 
– Periodens redovisade resultat var -441,4 (-44,2) MSEK, motsvarande -17,20 (-1,70) SEK per aktie. 
– Substansvärdet minskade 14,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,50 SEK per aktie. 
– Aktiekursen (B) sjönk 9,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,50 SEK per aktie. 
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
  
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,7%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) 
+Positiva: Inga 
-Negativa: Boule Diagnostics, New Wave och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) 
+Ökat: Nordic Waterproofing, Beijer Electronics och Scandic Hotels 
-Minskat: Inga

7 december 2018 
Substansvärdet var 99 SEK/aktie och aktiekursen 91,70 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolders årsredovisning 2017/2018 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras i början av nästa vecka till de aktieägare samt prenumeranter som begärt det.

Stockholm 2018-10-24
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2017/2018 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 344,9 (664,7) MSEK, motsvarande 13,50 (26,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 12,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 121,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 104,60 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 17,2%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 14,3%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 14,0% samt 3,9% för A-aktien.
– Utdelningsförslag 2,00 (1,63) SEK per aktie. 
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Boule Diagnostics och Troax
-Negativa: GARO, Mekonomen och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: GARO, ITAB och FM Mattsson Mora
-Minskat: Nolato, Mekonomen och Troax

Substansvärdet den 21 september 2018 var 118 SEK per aktie och aktiekursen 103,90 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2018.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2017/2018

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat var 162,9 (655,0) MSEK, motsvarande 6,40 (25,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,9%.
– På balansdagen var substansvärderabatten 16,4% för B-aktien samt 12,7% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 188,4 (220,7) MSEK, motsvarande 7,40 (8,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 114,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, till 95,74 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,0%.

8 juni 2018
– Substansvärdet var 115 SEK per aktie och aktiekursen 98,14 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Nolato och Platzer
Negativa: Mekonomen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB, Platzer och Garo
Minskat: Nolato, Mekonomen och Nobina


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2017/2018

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -25,5 (434,3) MSEK, motsvarande -1,00 (17,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 1,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 10,1% samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 6,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 18,7 (351,3) MSEK, motsvarande 0,70 (13,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,7% till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 7,8% till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: XANO, Platzer och Nolato
Negativa: Troax och Scandic Hotels

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB
Minskat: Kambi, Nobina och Nolato

2 mars 2018
– Substansvärdet var 104 SEK per aktie och aktiekursen 92,83 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2017/2018

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -25,5 (434,3) MSEK, motsvarande -1,00 (17,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 0,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 1,8%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 10,1% samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 6,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 18,7 (351,3) MSEK, motsvarande 0,70 (13,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,7% till 107,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 7,8% till 96,40 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 0,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: XANO, Platzer och Nolato
Negativa: Troax och Scandic Hotels

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: ITAB
Minskat: Kambi, Nobina och Nolato

2 mars 2018
– Substansvärdet var 104 SEK per aktie och aktiekursen 92,83 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2017/2018

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var -44,2 (83,1) MSEK, motsvarande -3,40 (6,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 213,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 209,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 1,9%.
– Utdelning om 41,6 MSEK, motsvarande 3,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
 
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 1,9%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie om 20,2%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Troax och Saab
-Negativa: GARO, Serneke och Nordic Waterproofing

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nobina, FM Mattsson Mora och GARO
-Minskat: Klövern och Troax

8 december 2017
Substansvärdet var 212 SEK/aktie och aktiekursen 205,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2016/2017 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2017-10-24
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 664,7 (739,5) MSEK, motsvarande 51,90 (57,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 219,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 30,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 206,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 8,3%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 12,1%.
– På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 6,0%, samtidigt som A-aktien handlades med en premie på 15,6%.
– Utdelningsförslag 3,25 (2,75) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Scandic Hotels och Boule Diagnostics
-Negativa: Magnolia

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Mekonomen, Serneke och Platzer
-Minskat: Saab, SSAB och Beijer Alma

Substansvärdet den 15 september 2017 var 222 SEK per aktie och aktiekursen 214,00 SEK.

Årsstämman hålls den 16 november 2017.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2016/2017

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 655,0 (407,5) MSEK, motsvarande 51,20 (31,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,4%, inklusive reinvesterad utdelning, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 41,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 15,7%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 2,5% för B-aktien samt 29,0% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 220,7 (193,8) MSEK, motsvarande 17,20(15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 8,5%, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 4,4%, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 9,1%.

2 juni 2017
– Substansvärdet var 220 SEK per aktie och aktiekursen 226,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Scandic Hotels, Saab och Nolato
Negativa: Troax och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: FM Mattsson Mora, Beijer Electronics och Mekonomen
Minskat: Saab och Nolato

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2016/2017

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 434,3 (213,8) MSEK, motsvarande 33,90 (16,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 20,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 6,0%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 6,6% för B-aktien samt 78,5% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 351,3 (-25,8) MSEK, motsvarande 27,40 (-2,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 15,7% till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,5% till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,7%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Acando och GARO
Negativa: Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nordic Waterproofing, Nolato och Magnolia Bostad
Minskat: JM, SSAB och Beijer Alma

3 mars 2017
– Substansvärdet var 203 SEK per aktie och aktiekursen 219,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2016/2017

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 83,1 (239,6) MSEK, motsvarande 6,50 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 174,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 184,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 1,6%
– Substansvärdepremien på balansdagen uppgick till 6,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Boule Diagnostics, Saab och SSAB
-Negativa: Klövern och GARO

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Mekonomen, JM och Serneke
-Minskat: Oriflame och SSAB

9 december 2016
Substansvärdet var 177 SEK/aktie och aktiekursen 174,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2015/2016 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2016-10-24 SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2015/2016 (12 MÅN)

– Periodens redovisade resultat var 739,5 (190,4) MSEK, motsvarande 57,80 (14,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 50,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 170,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 58,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 161,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) steg 25,0%.
– SIX Return Index (SIXRX) steg 5,9%
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 5,6%.
– Utdelningsförslag 2,75 (2,50) SEK per aktie.
 

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Troax, Magnolia Bostad och GARO
-Negativa: Bong och AGES Industri

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Klövern, Scandic Hotels och GARO 
-Minskat: Unibet, Proact och KappAhl

Substansvärdet den 16 september 2016 var 171 SEK per aktie och aktiekursen 173,00 SEK.

Årsstämman hålls den 15 november 2016.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2015/2016

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 407,5 (243,9) MSEK, motsvarande 31,80 (19,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 31,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 17,1%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,8 (57,7) MSEK, motsvarande 15,10 (4,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,7%, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,9%, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,0%.

3 juni 2016
– Substansvärdet var 143 SEK per aktie och aktiekursen 129,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: GARO, Oriflame och Magnolia Bostad
Negativa: Bong

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, GARO och Magnolia Bostad
Minskat: Proact, Platzer Fastigheter och Scandi Standard

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2015/2016

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 213,8 (186,2) MSEK, motsvarande 16,70 (14,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,8%, inklusive reinvesterad, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,5%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -25,8 (149,8) MSEK, motsvarande -2,00 (11,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,5%, till 129,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 5,1%, till 112,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index sjönk 5,3%.

4 mars 2016
– Substansvärdet var 132 SEK per aktie och aktiekursen 114,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, KappAhl och Magnolia Bostad
Negativa: Bong, SSAB och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Scandic Hotels, Boule Diagnostics och Nobina
Minskat: Proact, KappAhl och Unibet

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2015/2016

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 239,6 (36,5) MSEK, motsvarande 18,70 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 131,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 118,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 14,5%.
– Utdelning om 32,0 MSEK, motsvarande 2,50 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Saab, Magnolia Bostad och Troax
-Negativa: SSAB

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Scandi Standard och Nobina
-Minskat: Unibet och Nolato

4 december 2015
Substansvärdet var 132 SEK/aktie och aktiekursen 119,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2014/2015 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2015-10-27
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2014/2015 (12 MÅN)
– Periodens redovisade resultat var 190,4 (297,0) MSEK, motsvarande 14,90 (23,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 14,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 115,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 14,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,6%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,2%.
– Utdelningsförslag 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Unibet, Troax och Nolato
-Negativa: Orexo, SSAB och KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Troax, Magnolia Bostad och Elos Medtech
-Minskat: Unibet, Besqab och Meda

Substansvärdet den 18 september 2015 var 114 SEK per aktie och aktiekursen 104,75 SEK.

Årsstämman hålls den 18 november 2015.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2014/2015

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 243,9 (336,1) MSEK, motsvarande 19,10 (26,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 28,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 57,7 (114,5) MSEK, motsvarande 4,50 (8,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 4,1%, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,0%.
 
5 juni 2015
– Substansvärdet var 117 SEK per aktie och aktiekursen 104,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Proact och Unibet
Negativa: Orexo och Platzer

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Troax och Oriflame
Minskat: Unibet och Saab

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2014/2015

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 186,2 (221,5) MSEK, motsvarande 15,50 (17,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 14,0%, inklusive reinvesterad, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 25,6%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,1%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 149,8 (127,1) MSEK, motsvarande 11,70 (9,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,3%, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,8%, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 21,2%.
 
6 mars 2015
– Substansvärdet var 112 SEK per aktie och aktiekursen 100,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Nolato och Platzer
Negativa: KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elos och SSAB
Minskat: Acando, Gränges och KappAhl

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2014/2015

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 36,5 (94,4) MSEK, motsvarande 2,80 (7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 1,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 91,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 3,6%.
– Utdelning om 28,8 MSEK, motsvarande 2,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet, Saab och Acando
-Negativa: SSAB, AGES Industri och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Gränges och SSAB
-Minskat: Meda

5 december 2014
Substansvärdet var 103 SEK/aktie och aktiekursen 91,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2013/2014 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2013/2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2014-10-28
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 297,0 (270,2) MSEK, motsvarande 23,20 (21,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 29,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 34,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 27,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,6%.
– Utdelningsförslag 2,25 (2,10) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Unibet
-Negativ: Oriflame

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Platzer, SSAB och New Wave Group
-Minskat: HiQ, Nolato och JM

Substansvärdet den 19 september 2014 var 100 SEK per aktie och aktiekursen 95,75 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2014.

Citat från VD:s kommentar i bokslutskommunikén: “…en väldigt god absolut värdeutveckling för såväl Svolder som CSRX under en tioårsperiod”

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2013/2014

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 336,1 (211,2) MSEK, motsvarande 26,30 (16,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 32,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 37,1%, inklusive reinvesterad, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 32,5%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,3%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 114,5 (11,8) MSEK, motsvarande 8,90 (0,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 9,3%, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 5,0%, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,4%.
 
5 juni 2014
– Substansvärdet var 106 SEK per aktie och aktiekursen 94,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XANO (inkl AGES) och Saab
Negativ: KappAhl

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, Orexo och SSAB
Minskat: Meda och HiQ

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2013/2014

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 221,5 (199,4) MSEK, motsvarande 17,30 (15,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 21,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 30,6%, inklusive reinvesterad, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,7%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 127,1 (193,0) MSEK, motsvarande 9,90 (15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,8%, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 10,5%.
 
7 mars 2014
– Substansvärdet var 96 SEK per aktie och aktiekursen 89,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Saab, Nolato och Acando
Negativa: Oriflame

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: SSAB, Oriflame och Meda
Minskat: Nolato, Diös och Atrium Ljungberg

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2013/2014

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 94,4 (6,4) MSEK, motsvarande 7,40 (0,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 9,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 86,80 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 11,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 77,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Index steg 10,5%.
– Utdelning om 26,9 MSEK, motsvarande 2,10 SEK per aktie, utbetalades under perioden.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, XANO Industri och Saab
-Negativa: New Wave Group och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: New Wave Group, Meda och Atrium Ljungberg
-Minskat: Klövern, JM och Nolato

6 december 2013
– Substansvärdet var 86 SEK och aktiekursen 77,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2012/2013 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2012/2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i slutet av denna vecka.

Stockholm 2013-10-29
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 270,2 (17,1) MSEK, motsvarande 21,10 (1,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 35,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 81,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 71,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 31,2%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,9%.
– Utdelningsförslag enligt ny utdelningspolicy 2,10 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Beijer Alma och XANO Industri
-Negativa: Acando

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Acando, Proact och Diös
-Minskat: MTG, Beijer Electronics och B&B TOOLS

Substansvärdet den 20 september var 84 SEK per aktie och aktiekursen 78,00 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2013.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2012/2013

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 211,2 (33,7) MSEK, motsvarande 16,50 (2,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,4%, inkl reinvesterad utdelning, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,7%, inkl reinvesterad utdelning, till 66,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14%.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 26,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 11,8 (-38,6) MSEK, motsvarande 0,90 (-3,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 1,2%, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,0%, till 66,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,7%.

 7 juni 2013
– Substansvärdet var 77 SEK per aktie och aktiekursen 66,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Tribona och XANO Industri 
Negativa: HiQ och B&B TOOLS

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Diös, Unibet och KappAhl
Minskat: MTG, Höganäs och XANO Industri

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2012/2013

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 199,4 (72,3) MSEK, motsvarande 15,60 (5,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,5%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 13,0%, justerat för utdelning, till 60,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,0%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,0 (124,5) MSEK, motsvarande 15,10 (9,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,7%, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 21,2%, till 60,00 SEK per aktie.
 
8 mars 2013
– Substansvärdet var 76 SEK per aktie och aktiekursen 60 SEK.

Fastställd ny utdelningspolicy:
“Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader.”

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Inga

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, Tribona och Acando
Minskat: Beijer Alma, Hakon Invest och B&B TOOLS

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2012/2013

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 6,4 (-52,2) MSEK, motsvarande 0,50 (-4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 60,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,7%, inklusive återlagd utdelning, till 49,50 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 7 december var 61 SEK och aktiekursen 49,00 SEK.

 Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Nobia
-Negativa: MTG, Beijer Electronics och XANO Industri

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: HiQ och New Wave Group 
-Minskat: Beijer Electronics, Nobia och Hakon Invest 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2011/2012 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2012-10-25

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011/2012

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 17,1 (-7,3) MSEK, motsvarande 1,30 (-0,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,0%, inklusive återlagd utdelning, till 63,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 3,6%, inklusive återlagd utdelning, till 56,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,1%.
– Utdelningsförslag 3,30 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, HiQ och Orc Group
-Negativa: Transcom, B&B TOOLS och MTG

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: MTG, Acando och Hakon Invest
-Minskat: Beijer Electronics, Beijer Alma och Unibet

Substansvärdet den 21 september var 66 SEK per aktie och aktiekursen 57,00 SEK.
 
Årsstämman hålls den 21 november 2012.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2011/2012

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 33,7 (224,0) MSEK, motsvarande 2,60 (17,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 4,0%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,4%, justerat för utdelning, till 54,25 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,5%.
– Återkallar fondbolagsansökan.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -38,6 (58,5) MSEK, motsvarande -3,00 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 4,4%, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,1%, till 54,25 SEK per aktie.
 
14 juni 2012
– Substansvärdet var 62 SEK per aktie och aktiekursen 53,00 SEK.
 
Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: JM
Negativa: Nobia, Saab och Beijer Alma  

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Acando, Saab och Mekonomen 
Minskat: Beijer Electronics

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2011/2012

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 72,3 (165,5) MSEK, motsvarande 5,70 (12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,6%, justerat för utdelning, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, justerat för utdelning, till 57,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 124,5 (51,8) MSEK, motsvarande 9,70 (4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 16,7%, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 17,9%, till 57,75 SEK.

15 mars 2012
– Substansvärdet var 69 SEK per aktie och aktiekursen 58 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, HiQ och Beijer Alma
Negativa: MTG

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: MTG, Hakon Invest och JM
Minskat: Beijer Alma, AAK och Orc Group

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2011/2012

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -52,2 (113,7) MSEK, motsvarande -4,10 (8,90) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 6,2%, inklusive återlagd utdelning, till 58,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 15,0%, inklusive återlagd utdelning, till 49,00 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 9 december var 56 SEK och aktiekursen 47,50 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nolato

-Minskat: Unibet, MTG och G & L Beijer

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet och Nolato

-Negativa: Transcom, Beijer Alma & B&B TOOLS
 
 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se (http://www.svolder.se).

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2010/2011 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2011-10-27

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -7 (186) MSEK, motsvarande -0,60 (14,60) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 65,70 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) ökade 1,2%, inklusive återlagd utdelning, till 61,50 SEK per aktie.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,3%.

– Utdelningsförslag 3,30 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Beijer Alma, Beijer Electronics och Niscayah
-Negativa: Transcom, Nolato och Orc Group

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Saab, Björn Borg och JM
-Minskat: Beijer Alma, Niscayah och Cardo

Substansvärdet den 23 september var 57 SEK per aktie och aktiekursen 54,00 SEK.

Årsstämman hålls den 22 november 2011 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2010/2011

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 224,0 (238,2) MSEK, motsvarande 17,50 (18,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,9%, justerat för utdelning, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,5%, justerat för utdelning, till 72,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,5 (35,4) MSEK, motsvarande 4,60 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,8%, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,6%, till 72,75 SEK. 

16 juni 2011
– Substansvärdet var 77,50 SEK per aktie och aktiekursen 68,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: HiQ, Beijer Electronics och Unibet
Negativa: Transcom och Orc Software

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: JM, B&B TOOLS och G & L Beijer 
Minskat: Niscayah, NCC och Unibet

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2010/2011

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 165,5 (202,8) MSEK, motsvarande 12,90 (15,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 18,4%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 9,7%, justerat för utdelning, till 67,00 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,4%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,8 (59,0) MSEK, motsvarande 4,10 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,4%, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 2,7%, till 67,00 SEK.

17 mars 2011
– Substansvärdet var 79 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Unibet och HiQ

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Saab, MTG och Björn Borg 
Minskat: Beijer Alma, Cardo och B&B TOOLS

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,6%, inklusive återlagd utdelning, till 75,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 6,9%, inklusive återlagd utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 3 december var 77 SEK och aktiekursen 65,75 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Transcom
-Minskat: Beijer Alma, Cardo och AAK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Beijer Alma, HiQ och Niscayah
-Negativa: Transcom

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009/2010 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2009/2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2010-10-28

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 186,3 (-120,7) MSEK,  motsvarande 14,60 (-9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 24,8%, justerat för utdelning, till 70,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 26,0%, justerat för utdelning, till 64,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX  ökade 17,7 respektive 16,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,8%.
– Substansvärdet den 17 september var 75 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.
– Utdelningsförslag 4,00 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Beijer Electronics
Negativa: Niscayah, Unibet och Transcom

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: HiQ, Transcom och Unibet
Minskat: Getinge, Peab och Elekta

Årsstämman hålls den 17 november 2010 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2009/2010

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 238,2 (-165,5) MSEK, motsvarande 18,60 (-12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,1%, justerat för utdelning, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 18,2 respektive 13,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 35,4 (182,0) MSEK, motsvarande 2,80 (14,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,0%, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 0,9 respektive 5,6%.
– Substansvärdet den 11 juni var 74 SEK och aktiekursen 63,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och HiQ
Negativa: AAK och Unibet

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Transcom, EnQuest och Cardo
Minskat: Peab, NCC och Beijer Alma

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,0%, justerat för utdelning, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,3%, justerat för utdelning, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 17,2 respektive 7,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,8%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 59,0 (-1,2) MSEK, motsvarande 4,60 (-0,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 6,9%, till 71,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 3,9%, till 59,50 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 4,9 respektive 2,2%.
– Substansvärdet den 12 mars var 77 SEK och aktiekursen 64 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, AAK och Nolato
Negativa: Niscayah och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: HiQ, NCC och Cardo
Minskat: Getinge, Unibet och AAK


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2009/2010

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 143,9 (-346,2) MSEK, motsvarande 11,20 (-27,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, justerat för utdelning, till 66,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,1%, justerat för utdelning, till 57,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 11,7 respektive 5,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,4%.
– Utdelning om 38,4 MSEK, motsvarande 3,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 11 december var 66 SEK och aktiekursen 56,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och AAK
Negativa: Inga innehav

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, HiQ och B&B TOOLS
Minskat: Elekta, Getinge och Acando


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008/2009 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2008/2009 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2009-10-29

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK,
motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för utdelning, till 58,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 3,3%, justerat för utdelning, till 53,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX
minskade 2,6 respektive ökade 3,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,4%.
– Substansvärdet den 18 september var 63 SEK per aktie och aktiekursen 56,25 SEK.
– Utdelningsförslag 3,00 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: AAK (AarhusKarlshamn) och Beijer Alma
Negativa: Saab, Trelleborg och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: B&B Tools, AAK (AarhusKarlshamn) och Elekta
Minskat: Acando, Axis och Saab

Årsstämman hålls den 19 november 2009 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2008/2009

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -165,5 (-95,2) MSEK, motsvarande -12,90 (-7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 17,9%, justerat för utdelning, till 55,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 11,5%, justerat för utdelning, till 48,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 12,2 respektive 9,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,4%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 182,0 (51,9) MSEK, motsvarande 14,20 (4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 34,7%, till 55,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 51,4%, till 48,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 33,2 respektive 27,0%.
– Substansvärdet den 12 juni var 56 SEK och aktiekursen 49,90 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Niscayah
Negativa: Inga

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: AAK, Getinge och Beijer Electronics
Minskat: Acando och Saab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2008/2009

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -347,5 (-147,1) MSEK, motsvarande -27,10 (-11,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,6%, justerat för utdelning, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 39,2%, justerat för utdelning, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 34,1 respektive 29,0%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,2 (29,3) MSEK, motsvarande -0,10 (2,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 0,2%, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 14,8%, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 2,4 respektive 0,6%.
– Substansvärdet den 13 mars var 42 SEK och aktiekursen 34 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Unibet och Peab
Negativa: Axis och Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nolato
Minskat: Axis, Elekta och Saab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2008/2009

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -346,2 (–176,4) MSEK, motsvarande -27,00 (–13,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,5%, justerat för utdelning, till 41,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 29,9%, justerat för utdelning, till 37,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 35,6 respektive 29,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 12 december var 39 SEK och aktiekursen 32,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Inga innehav
Negativa: Beijer Alma, Beijer Electronics och Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elekta
Minskat: Getinge och HiQ


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007/2008 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2007-10-29

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för utdelning, till 72,10 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än aktiemarknaden.
– Aktiekursen (B) minskade 16,1%, justerat för utdelning, till 59,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 27,9 respektive 28,8 %.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 17,1%.
– Substansvärdet den 19/9 var 65 SEK per aktie och aktiekursen 55,75 SEK.
– Utdelningsförslag 4,00 (8,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Intrum Justitia och XPonCard
Negativa: Niscayah, Axis och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Beijer Alma, Xano och Nolato
Minskat: Nefab, Telelogic och Intrum Justitia

Årsstämma hålls den 20 november 2008 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2007/2008

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -95,2 (428,7) MSEK, motsvarande -7,40 (33,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 8,0%, justerat för utdelning, till 77,70 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än marknaden.
– Aktiekursen (B) minskade 9,6%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 17,8 respektive 17,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,9 (218,4) MSEK, motsvarande 4,10 (17,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 5,5%, till 77,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 17,6%, till 65,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX sjönk 3,0% och Stockholmsbörsens index OMXS ökade 1,7%.
– Substansvärdet den 13 juni var 73 SEK och aktiekursen 60,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Beijer Alma och Saab
Negativa: Peab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nolato
Minskat: Telelogic, XPonCard och Intrum Justitia


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 12,3%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 21,7%, justerat för utdelning, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 15,2 respektive 18,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 25%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 29,3 (90,4) MSEK, motsvarande 2,30 (7,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 3,2%, till 73,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 12,6%, till 55,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 6,6 respektive 11,1%.
– Substansvärdet den 28 mars var 74 SEK och aktiekursen 54,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XPonCard och Telelogic
Negativa: Axis och Securitas Systems

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Securitas Systems
Minskat: Telelogic och Peab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2007/2008

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –176,4 (119,8) MSEK, motsvarande –13,80 (9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 14,8%, justerat för utdelning, till 71,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 11,8%, justerat för utdelning, till 63,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 9,3 respektive 8,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.
– Utdelning om 102,4 MSEK, motsvarande 8,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 14 december var 73 SEK och börskursen 61,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma, Saab och Telelogic

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Beijer Alma och Xano
Minskat: Nefab, Intrum Justitia och Husqvarna


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2006/2007 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2007-11-01

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 93,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,6%, justerat för utdelning, till 80,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 23,0 respektive 23,3%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.
– Substansvärdet den 21/9 var 89 SEK och börskursen 81 SEK.
– Utdelningsförslag 8,00 (3,75) SEK per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av det goda resultatet samt kontantbud på två innehav.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Peab, Nefab och Intrum Justitia
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Telelogic, Securitas Systems, Nocom, Nefab, och NCC
Minskat: Kinnevik, Trelleborg, Peab, Axis och New Wave

Årsstämma hålls den 21 november 2007 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2006/2007

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat var 428,7 (227,1) MSEK,
motsvarande 33,50 (17,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 45,5%, justerat för utdelning, till 103,30 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 26,9%, justerat för utdelning, till 88,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med
35,5 respektive 31,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,6%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 218,4 (–12,6) MSEK,
motsvarande 17,10 (–1,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,8%, till 103,30 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 16,1%, till 88,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS
steg med 11,6 respektive 11,0%.
– Substansvärdet den 15 juni var 100 SEK och börskursen 88,50 SEK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis och Peab
Negativa: Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Saab, Nocom och Nefab
Sålt: Kinnevik, Axis och Peab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 22,3%, justerat för utdelning, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 10,0%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 21,4 respektive 18,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 90,4 (153,6) MSEK, motsvarande 7,10 (12,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,9%, till 86,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick ned 1,0%, till 76,00 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 9,9 respektive 9,1%.
– Substansvärdet den 16 mars var 87 SEK och börskursen 73,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Trelleborg och Intrum Justitia
Negativa: Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Securitas Systems och Beijer Alma
Sålt: Kinnevik, Trelleborg och Saab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2006/2007

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 119,8 (86,1) MSEK, motsvarande 9,40 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 11,0% till 76,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 10,5 respektive 8,5%.
– Substansvärdet den 8 december var 82 SEK och börskursen 77 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Intrum Justitia och Peab
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: HiQ och Securitas Systems
Sålt: New Wave, Clas Ohlson, Kinnevik och Getinge


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 31,3%, justerat för utdelning, till 72,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 29,1 respektive 20,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 1,4%.
• Substansvärdet den 15/9 var 75 SEK och börskursen 77 SEK.
• Utdelningsförslag 3,75 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Kinnevik, Saab och Getinge
Negativa: Telelogic, XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Beijer Alma, Nefab, AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, och HiQ
Sålt: Scribona och Observer


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 30,2%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 23,9%, justerat för utdelning, till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 27,9 respektive 15,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,2%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var –12,6 (4,6) MSEK, motsvarande –1,00 (0,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 1,3% till 73,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,6% till 68,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk med 0,1 respektive 3,3%.
– Substansvärdet den 9 juni var 71 SEK och börskursen 67,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Axis och Peab
Negativa: Acando och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, Nefab och HiQ
Sålt: Observer, Ratos och Biacore


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2005/2006

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 239,7 (134,4) MSEK, motsvarande 18,70 (10,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,8%, justerat för utdelning, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) steg 18,7%, justerat för utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 28,0 respektive 19,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 153,6 (86,0) MSEK, motsvarande 12,00 (6,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, till 74,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 4,0% till 65,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 16,5 respektive 11,2 %.
– Substansvärdet den 17 mars var 78 SEK och börskursen 70 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Kinnevik och Beijer Alma
Negativa: Intrum Justitia

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Beijer Alma, Ratos och Clas Ohlson
Sålt: Scribona, OMX, SAS och Kinnevik


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK,
motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK per aktie.
– Börskursen (B) gick upp 14,3%, justerat för utdelning, till 62,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS
steg med 9,9 respektive 7,8 %.
– Substansvärdepremien var på balansdagen 0,3%.
– Substansvärdet den 9/12 var 64 SEK och börskursen 62,75 SEK.
– Detta är koncernens första delårsrapport i enlighet med IFRS.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Saab, Scribona och Nolato
Negativa: Observer och Höganäs

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik, AcandoFrontec och SAS
Sålt: WM-data och Haldex


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 34,9%, justerat för utdelning, till 57,50 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 43,1 respektive 27,8%.
• Substansvärderabatten uppgick på bokslutsdagen till 2,7%.
• Substansvärdet den 23/9 var 60 SEK och börskursen 56,50 SEK.
• Utdelningsförslag 3,00 (2,40) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axis, Beijer Alma, Beijer Electronics, AcandoFrontec och Telelogic
Negativa: Besthand

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Kinnevik, Saab, Intrum Justitia och Scribona
Sålt: Eniro, Carnegie och SSAB


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)
•Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 138,1 (117,5) MSEK, motsvarande 10,80 (9,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 24,3%, justerat för utdelning, till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 14,0%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 29,6 respektive 18,2%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,6%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 3,5 (-16,4) MSEK, motsvarande 0,30 (-1,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 0,5% till 52,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 2,8% till 48,20 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 1,1 respektive 2,1%.
• Substansvärdet den 10 juni var 53 SEK och börskursen (B) 49,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics och Getinge
Negativa: Kinnevik, Besthand och ProfilGruppen

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Nolato, Kinnevik och Scribona
Sålt: Alfa Laval

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån)

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)
• Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 134,6 (133,9) MSEK, motsvarande 10,50 (10,50) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 23,7%, justerat för utdelning, till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) steg 11,0%, justerat för utdelning, till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens SAX-index steg med 28,2 respektive 15,8%.
• Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,5%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)
• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,5 (66,5) MSEK, motsvarande 6,80 (5,20) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 14,8% till 52,40 SEK per aktie.
• Börskursen (B) ökade med 1,1% till 46,90 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,4 respektive 5,9%.
• Substansvärdet den 11 mars var 52 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: AcandoFrontec, Axis och XPonCard
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: WM-data, Intrum Justitia, Saab och Kinnevik
Sålt: Carnegie, Alfa Laval och Eniro


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

• Periodens redovisade resultat (3 mån) var 48,1 (67,3) MSEK, motsvarande 3,80 (5,30) SEK per aktie.
• Substansvärdet steg 8,5%, justerat för utdelning, till 45,70 SEK per aktie.
• Börskursen (B) gick upp 9,9%, justerat för utdelning, till 46,40 SEK per aktie.
• Småbolagsindex CSX och SAX-index steg med 13,1 respektive 9,3%.
• Substansvärdepremien var på balansdagen 1,6%.
• Substansvärdet den 10/12 var 47 SEK och börskursen 46,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Telelogic, Axis och Nolato
Negativa: Orc Software och XPonCard

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Köpt: Kinnevik och Peab
Sålt: Eniro, Micronic, Beijer Alma, Nolato och Billerud

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 3773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 3774


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

1 september 2003-31 augusti 2004

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på att värdepappersportföljen har värderats till verkligt värde. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom i slutet av rapporten.

·Periodens redovisade resultat (12 mån) var 67,7 (5,4) MSEK, motsvarande 5,30 (0,40) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 12,8%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per aktie.
· Börskursen (B) gick upp 20,9%, justerat för utdelning, till 44,40 SEK per aktie.
· Såväl småbolagsindex CSX som generalindex AFGX steg med 16,4% (exkl utdelningar).
· Substansvärdepremien uppgick på bokslutsdagen till 0,2%.
· Substansvärdet den 17/9 var 46 SEK och börskursen 45,30 SEK.
· Utdelningsförslag 2,40 (2,25) SEK per aktie.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT20940/wkr0010.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Svolder delårsrapport 3

Delårsrapport III

Delårsperiod: 1 september 2003-31 maj 2004 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

Utfall delårsperioden (9 mån)

· Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 117,5 (-102,7) MSEK,
motsvarande 9,20 (-8,00) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 22,2%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 17,2%, justerat för utdelning, till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 19,6 respektive 15,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 10,8%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -16,4 (10,1) MSEK,
motsvarande -1,30 (0,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet sjönk 2,6% till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) gick ned 4,4% till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX sjönk 2,5 respektive 3,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärdet den 11/6 var 49 SEK och börskursen 43 SEK.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00210/wkr0001.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Delårsrapport II

Delårsrapport II

Delårsperiod: 1 september 2003-29 februari 2004 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2003-29 februari 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis
och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

· Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 133,9 (-112,9) MSEK,
motsvarande 10,50 (-8,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 25,3%, justerat för utdelning, till 49,50 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 22,4%, justerat för utdelning, till 45,00 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 22,7 respektive 19,7%.
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 9,1%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 66,5 (-129,7) MSEK,
motsvarande 5,20 (-10,10) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 11,7% till 49,50 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 1,1% till 45,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 10,5 respektive 13,1%.
· Substansvärdet den 12/3 var 47 SEK och börskursen 41,80 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport 1

Delårsrapport I

Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom på sidan 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 67,3 (16,9) MSEK,
motsvarande 5,30 (1,30) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 21,1%, justerat för utdelning, till 44,50 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 15,5 respektive 5,8%.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,5%.
· Substansvärdet den 12/12 var 45 SEK och börskursen 46 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader
1 september 2002-31 augusti 2003

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS
39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom på sidan 11.

· Periodens redovisade resultat (12 mån) var 5,4 (-194,9) MSEK,
motsvarande 0,40 (-15,20) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 1,0%, justerat för utdelning, till 41,30 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 7,2%, justerat för utdelning, till 38,60 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX steg 15,8% (justerat för utdelning).
· Substansvärderabatten uppgick på balansdagen till 6,5%.
· Substansvärdet den 19/9 var 43,00 SEK och börskursen 42,00 SEK.
· Utdelningsförslag 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Nolato, Beijer Electronics och Trelleborg
Negativa: Bure Equity, Semcon och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Köpt: Axfood, Trelleborg och Proffice
Sålt: LGP Telecom, Ballingslöv, SSAB och BTS Group

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 37 74

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Svolder Delårsrapport 3

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2003 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2002-31 maj 2003 (9 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 9.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)
· Substansvärdet steg 2,5% till 32,80 SEK per aktie.
· Börskursen (B) var oförändrad 29,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX ökade 7,4% (exklusive utdelningar).
· Substansvärderabatten var på balansdagen 10,2%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 10,1 (-83,4) MSEK,
motsvarande 0,80 (-6,50) SEK per aktie.
· Substansvärdet den 6/6 var 34,60 SEK och börskursen 29,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: Nolato, Frontec, Beijer Electronics och Micronic
Negativa: Telelogic, Beijer Alma, Axis och XPonCard
Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Trelleborg, Munters och JM
Sålt: SSAB, LGP Telecom och Bure Equity

Denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv
där samtliga tillgångar marknadsvärderas och där förändringar i
marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar
verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell
redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte tillämpas i Sverige.
Redovisningsinformation som istället följer årsredovisningslagen (ÅRL)
presenteras därför på sidan 9. Avvikelserna rör framför allt de
individuella aktieinnehavens bokförda värden och påverkan på resultatet,
som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på marknadsvärden.
Skillnaden på portföljnivå är emellertid marginell i denna delårsraport.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” eller”tremånadersperioden” avser perioden 1 mars-31 maj
2003. Värden för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

Stockholm den 11 juni 2003
Svolder AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport I 1 september – 30 november 2002 (3 månader)

Delårsrapport I 1 september-30 november 2002 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet steg 3,1%, justerat för utdelning, till 42,20 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 1,7%, justerat förutdelning, till 42,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 6,1%.
· Substansvärdet den 13/12 var 38 SEK och börskursen 40 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,8%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 16,9 (58,1) MSEK,
motsvarande 1,30 (4,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: LGP Telecom, Telelogic, Axis och Beijer Electronics
Negativa: Semcon, NeoNet, Micronic, Beijer Alma och Readsoft

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Karo Bio, Höganäs, NeoNet och Nolato
Sålt: LGP Telecom, BTS Group, Readsoft och Geveko

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då
återförda tidigare nedskrivningar (reverseringar) enligt ÅRL skapat ett
nytt nedskrivningsbehov.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” eller” tremånadersperioden” avser perioden 1 september-
30 november 2002. Värden för den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning 2001/2002

Årsredovisning 2001/2002

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00460/wkr0001.pdf Årsredovisning


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
TOLV MÅNADER
1 september 2001-31 augusti 2002

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med
IAS39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL) baseras i stället på lägsta värdets princip.
I bokslutskommuniké
och delårsrapport presenteras redovisningsinformation i sammandrag. Till
följd av gjorda nedskrivningar
i aktieportföljen är denna information vid detta tillfälle identisk för
de två redovisningsmetoderna och
upprepas därför inte. I bolagets årsredovisning för 2001/2002 kommer
däremot de
båda metoderna att presenteras i sin helhet.

· Substansvärdet föll 24,6%, inklusive utdelning, till 43,10 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 33,6%, inklusive utdelning, till 44,00 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 9,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 20/9 var 37,00 SEK och börskursen 38,00 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 2,1%.
· Periodens redovisade resultat (12 mån) var -194,9 (-483,1) MSEK,
motsvarande -15,20 (-37,70) SEK per aktie.
· Utdelningsförslag 2,25 (3,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axfood, Hexagon och G&L Beijer
Negativa: LGP Telecom, Nolato, Beijer Electronics, TurnIT, Semcon och
Dimension

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Telelogic, Axis, Nolato, Ballingslöv och LGP Telecom
Sålt: Axfood, LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE och JC

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 2001/2002 samt en
del som belyser den senaste tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2002
(“den aktuella rapportperioden”).
Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 7 och 8.

Denna bokslutskommuniké belyser Svolders verksamhet utifrån ett
perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där
förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet
påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell
redovisningspraxis (IAS39) som ännu inte tillämpas i Sverige där
redovisningen istället följer årsredovisningslagen (ÅRL). Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. I bokslutskommuniké och delårsrapport presenteras
redovisningsinformation i sammandrag. Till följd av gjorda
nedskrivningar i aktieportföljen är denna information vid detta
tillfälle identisk för de två redovisningsmetoderna och upprepas därför
inte.
I bokslutskommunikén förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som
generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen.
Värden för verksamhetsåret respektive den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8.

Nedgången på världens aktiemarknader, som tog sin början i mars år 2000,
har nu pågått i över 30 månader. Det gångna verksamhetsåret har präglats
av en stark negativ trend, även om vissa perioder haft en mera positiv
utveckling. Världsindex MSCI sjönk med 18,2 procent mätt i USD under
tolvmånadersperioden, medan den amerikanska teknologibörsen Nasdaq
noterade en nedgång med 27,2 procent. Den svenska börsen, mätt som
Affärsvärldens generalindex, redovisade en likartad utveckling och föll
med 28,8 procent. Småbolagsindex, CSX föll däremot mindre, -11,6
procent.

Aktier inom tillväxtorienterade sektorer som telekommunikation, media
och informationsteknologi har noterat de kraftigaste kursfallen under
verksamhetsåret. Detta trots en upphämtning under hösten och vintern
2001 – då placerare sålde aktier i mera stabila branscher, såsom
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovård – till förmån för
aktier inom TIME-sektorn. I inledningen av 2002 blev sektorutvecklingen
den motsatta, samtidigt som aktier i industribolag började gå relativt
starkt på förhoppningar om en bättre industrikonjunktur. Sedan början av
mars har dock utvecklingen på Stockholmsbörsen varit entydigt negativ.
Nedgången har varit bred och med undantag för råvarubolag och
konsumentvarurelaterade aktier har samtliga branschindex fått vidkännas
en negativ kursutveckling.

Oro och tvivel över styrkan i den internationella konjunkturen och
företagens vinstutveckling har kommit att prägla marknaden. Dessutom har
flera av de största svenska börsbolagen tvingats hantera sina egna
specifika problem. Redovisningsskandaler i USA, oro för nya
terrorhandlingar samt krigshot i Mellersta Östern är andra faktorer som
ytterligare spätt på det negativa marknadssentimentet.
Sett över de senaste 12 månaderna har valutaförändringarna varit
väsentliga. Alla ledande valutor har försvagats mot den svenska kronan –
amerikanska dollarn med 10 och euron med 4 procent. Den svenska
industrin har sålunda tappat i konkurrenskraft under denna tid.
Centralbankerna i USA och Europa har, särskilt under den första delen av
verksamhetsåret, fört en expansiv penningpolitik i syfte att stimulera
den ekonomiska tillväxten. Räntorna i USA har kommit ner kraftigt både
på den långa och korta sidan. Låga räntor gynnar aktier framför
räntebärande placeringar.

Bilden i Sverige är annorlunda, då räntorna i stort sett är på samma
nivå idag som för tolv månader sedan. Detta speglar styrkan i den
svenska hemmamarknaden och den ökade ekonomiska aktiviteten. I
förlängningen borde detta verka som en positiv kraft för aktiemarknaden
när väl världskonjunkturen vänder uppåt.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 44,00 SEK. Under
verksamhetsåret har aktien därmed fallit 33,6 procent inklusive
utdelning. Aktien värderades på balansdagen med en premie om 2,1 procent
i förhållande till substansvärdet. B-aktien har omsatts under samtliga
börsdagar, med ett genomsnitt om ca 10600 aktier per handelsdag. Handeln
i Svolders A-aktie är begränsad. Under verksamhetsåret omsattes
genomsnittligen ca 330 aktier per börsdag. Enligt Svolders bolagsordning
kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra detta genom
anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.
Antalet aktieägare har ökat med ca 400 st till ca 8200, enligt senast
offentliga aktiebok. I övrigt har inga betydande ägarförändringar skett
under verksamhetsåret.

Substansvärde och aktieportfölj
På balansdagen uppgick Svolders substansvärde till 43,10 SEK per aktie,
vilket motsvarar en nedgång under verksamhetsåret med 24,6 procent
inklusive till aktieägarna betald utdelning. Detta är hela femton
procentenheter sämre än utvecklingen för jämförelseindex CSX under
motsvarande period om hänsyn tas till uppskattade mottagna utdelningar.
Den främsta förklaringen är ett ofördelaktigt urval av industri- och IT-
aktier samt en för hög andel av aktier inom telekommunikationssektorn.
Nära tre fjärdedelar av de innehav som ingått i aktieportföljen under
verksamhetsåret gav ett negativt substansvärdebidrag. Periodens största
besvikelser var telekomaktierna LGP Telecom och Nolato tillsammans med
industrihandelsföretaget Beijer Electronics. Tillsammans belastade dessa
innehav substansvärdet med knappt 70 MSEK (5,50 SEK per Svolderaktie).
Både Nolato och LGP Telecom var tidigt ute med kostnadsnedragningar och
har dessutom via nyemissioner stärkt sin finansiella ställning. Bolagen
är därför välpositionerade när marknaden för telekomutrustning
återhämtar sig. Beijer Electronics redovisade en mycket stark inledning
av föregående kalenderår, men har under slutet av 2001 och första delen
av 2002 drabbats av vikande exportmarknader. Bolaget har stärkt
produktprogrammet och utökat sin marknadsorganisation, vilket sannolikt
bidrar till en bättre utveckling framöver.
Bland det tiotal innehav som bidrog positivt till substansvärdet under
verksamhetsåret är Axfood och Hexagon de viktigaste. Båda innehaven har
avyttrats efter god kursutveckling.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (12 mån)

(Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-08-31, 791,6 MSEK eller 61,80
SEK/aktie)

MSEK SEK/aktie
Axfood 25,4 2,00
Hexagon 4,5 0,40
Summa två största 29,9 2,30

LGP Telecom -35,7 -2,80
Nolato -17,8 -1,40
Beijer Electronics -16,3 -1,30
TurnIT, inkl. TR -13,9 -1,10
Semcon -12,6 -1,00
Dimension -11,2 -0,90
Bure -11,0 -0,90
Frontec -10,0 -0,80
Summa åtta minsta -128,5 -10,00

Övriga aktier -86,6 -6,80

Aktier totalt -185,1 -14,50
Övrigt -9,8 -0,80
Värdeförändring före utdelning -194,9 -15,20

Under verksamhetsåret har aktier för brutto 364 MSEK förvärvats, varav
Svolders deltagande i företrädesemissioner i Finnveden, Telelogic,
Besthand och Nolato samt riktade nyemissioner i Readsoft, LGP Telecom
och TurnIT sammanlagt står för 52 MSEK. Aktier för brutto 352 MSEK har
sålts under motsvarande period. Till aktieägarna har lämnats utdelning
om 44,8 MSEK för verksamhetsåret 2000/2001. Likvida medel, inklusive
aktiehandelns oreglerade affärer, uppgick vid verksamhetsårets utgång
till 32,8 MSEK, motsvarande 5,9 procent av bolagets substansvärde.
Kommentarer till flertalet köp och försäljningar har löpande redovisats
i Svolders delårsrapporter. Genomförda transaktioner kommer tillsammans
med gällande portföljstrategi och inriktning att utförligt beskrivas i
kommande årsredovisning.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Telelogic2) 4531000 39,1 8,60
Axis 1876000 36,6 19,50
Nolato3) 804100 34,3 42,30
Ballingslöv 407600 26,0 63,80
LGP Telecom4) 322600 24,1 65,70

1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpe-
skillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma
aktieslag.
2) Telelogic omfattar även konvertering av förlagslån 2001/2005,
motsvarande 515533 aktier.
3) Nolato inkl. 600000 aktier tecknade i företrädesemission.
4) LGP Telecom inkl. 50000 aktier tecknade i riktad nyemission.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Axfood 500000 73,4 146,90
LjungbergGruppen 473200 42,2 89,10
G&L Beijer 610000 40,3 66,10
NIBE 202000 37,5 185,50
JC 374800 18,9 50,30

1) Vid beräkning av försäljningslikviden per aktie beräknas denna
utifrån det samlade
försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma
aktieslag.

Utdelning
I enlighet med Svolders utdelningspolicy – minst fem procent av bolagets
utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna – kommer
styrelsen att föreslå bolagsstämman att 2,25 (3,50) SEK per aktie lämnas
i aktieutdelning. Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående
substansvärde och en direktavkastning om 5,1 procent utifrån börskursen
på balansdagen. Utdelningssänkningen är en följd av den negativa
börsutvecklingen som medfört en nedgång i Svolders substansvärde.

Händelser efter verksamhetsårets utgång
Svolder har tecknat aktier motsvarande 1,8 MSEK i en företrädesemission
i TurnIT. Nyemissionen fulltecknades och har i kombination med
utförsäljningen av dotterbolaget Fiberdata därmed stärkt TurnITs
finansiella ställning.

Bolagsstämma och ekonomisk rapportering
Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 november 2002 i Stockholm. Kallelse
kommer att utsändas separat till aktieägarna omkring den 15 oktober.
Årsredovisning distribueras i månadsskiftet oktober/november.
Delårsrapport för perioden 1 september 2002-30 november 2002 publiceras
den 18 december 2002.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet föll 10,9%, till 53,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 2,5%, till 59,00 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 2,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 17/6 var 47,00 SEK och börskursen 51,00 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 11%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -83,4 (80,9) MSEK,
motsvarande -6,50 (6,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: ProfilGruppen, Beijer Alma och Axfood
Negativa: Nolato, LGP Telecom, Telelogic, Dimension, Bure Equity och
Frontec

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Axis, Telelogic, Nolato och Bure Equity
Sålt: Axfood, Finnveden, G&L Beijer, Hexagon och Micronic

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20
Delårsrapportering. Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i
delårsrapporten baseras på de redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som använts i årsredovisningen 2000/2001. Detta
innebär att aktieinnehaven upptas till marknadsvärden och att innehavens
samlade värdeförändring under aktuella perioder ingår i “Resultat från
värdepapper” och “Eget kapital”. En redovisning baserad på
marknadsvärden ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet.
2)
Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då ett
nedskrivningsbehov enligt ÅRL har förelegat. Svolder och bolagets
revisorer bedömer att information baserad på IAS ger en mer rättvisande
bild av bolagets verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 mars-31 maj 2002. Värden för
delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för
föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod.

Den senaste tremånadersperioden har åter kommit att präglas av svag
kursutveckling för tillväxtaktier på världens börser. Särskilt svagt har
den svenska aktiemarknaden samt den amerikanska tillväxtbörsen Nasdaq
utvecklats. Den förbättring för industrikonjunkturen, som noteras i
flertalet ledande indikatorer, har inte omfattat telekomsektorn.
Ericssons beslut i inledningen av april att vidta ytterligare
kostnadsbesparingar samt därutöver genomföra en nyemission har varit
mycket kännbart för den svenska aktiemarknaden. Affärsvärldens
Generalindex (AFGX) föll 12,6 procent och Nasdaq tappade 6,7 procent,
mätt i lokala valutor.
Den svaga utvecklingen har däremot inte gällt ett antal asiatiska
börser. Exempelvis stärktes den japanska aktiemarknaden med drygt 11
procent under den aktuella rapportperioden. Mätt i SEK föll världsindex
(MSCI) med närmare 7 procent. Valutakursförändringarna har vidare varit
väsentliga under tremånadersperioden. Euro och svenska kronor har
stärkts med ca 7 procent relativt amerikanska dollar och ca 4 procent i
förhållande till engelska pund. Sett över de senaste 12 månaderna har
Euro och svenska kronor stärkts med ytterligare ungefär två
procentenheter mot dessa valutor, och relativt japanska yen med totalt
knappt 13 procent. Den svenska industrins konkurrenskraft har härigenom
försvagats på senare tid, dock utifrån ett gott utgångsläge.
Den svenska småbolagsmarknaden fortsatte under den aktuella
rapportperioden att utvecklas mindre dåligt än börsen som helhet. CSX
föll med 4,6 procent, vilket är nästan åtta procentenheter bättre än
AFGX. Nämda värden är ca två procentenheter bättre om hänsyn tas till
underliggande utdelning, som till stor del distribuerats under april och
maj. Stora svenska bolag som AstraZeneca, Ericsson, Skandia och Telia
har haft en svag eller mycket svag kursutveckling under
tremånadersperioden. Underleverantörer och konsulter till telekomföretag
har likaså drabbats medan flera verkstads- och fastighetsbolag, vilka
väger tungt i småbolagsindex, däremot utvecklats väl.
Världens centralbanker har under våren blivit mindre expansiva i sin
penningpolitik. Producentpriser och löner har i flera fall börjat stiga.
Andra ledande indikatorer visar också på ökad ekonomisk aktivitet. I
några länder, däribland Sverige, har detta resulterat i höjd styrränta.
Genomgående har penningmarknads- och obligationsräntor höjts under den
aktuella rapportperioden och är därmed åter på eller över de nivåer som
rådde före terrorattackerna den 11 september 2001. Höjda räntor är en
följd av bättre ekonomisk aktivitet, vilket är positivt sett ur
aktieperspektiv, men medför samtidigt att avkastningskraven på
alternativa placeringar som just aktier och fastigheter höjs.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 59 SEK. Under den
aktuella rapportperioden har aktien därmed fallit 2,5 procent.
Substansvärdepremien var vid detta tillfälle 11 procent. B-aktien har
omsatts under samtliga börsdagar, med ett genomsnitt om 6200 aktier per
dag. Svolders A-aktie har begränsad omsättning. Under motsvarande
tidsperiod omsattes genomsnittligen 90 aktier per dag. Enligt Svolders
bolagsordning kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra
detta genom anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.

Substansvärdets förändring
Svolders substansvärde utvecklades svagt under den aktuella
rapportperioden, och var på balansdagen 53,20 SEK per aktie.
Förändringen var -10,9 procent, vilket är mer än åtta procentenheter
sämre än jämförelseindex CSX om hänsyn tas till underliggande
utdelningar. Orsaken går främst att finna i ett mindre framgångsrikt
urval av industriaktier, portföljens höga andel av telekomrelaterade
aktier, samt avsaknaden av fastighetsaktier.
Under den aktuella rapportperioden har ungefär två av tre aktieinnehav i
portföljen redovisat en negativ värdeutveckling, justerat för lämnad
aktieutdelning. De största besvikelserna har varit de telekomrelaterade
aktierna Nolato, LGP Telecom och Telelogic, vilka tillsammans belastat
substansvärdet med mer än 50 MSEK (4 SEK per Svolderaktie). Bolagen har
utförligt beskrivits i tidigare delårsrapporter under verksamhetsåret.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II

Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

¤ Substansvärdet föll 5,1%, till 59,70 SEK per aktie.
¤ Börskursen (B) föll 3,2%, till 60,50 SEK per aktie.
¤ Jämförelseindex CSX steg 4,8%.
¤ Substansvärdet den 19/3 var 62,40 SEK och börskursen 63,00 SEK.
¤ Substansvärdepremien var på balansdagen 1,4%.
¤ Periodens redovisade resultat (3 mån) var -41,0 (-88,4) MSEK,
motsvarande -3,20 (-6,90) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Axfood, Micronic, Ljungberg-Gruppen och Hexagon

Negativa: LGP Telecom, Boss Media, Readsoft och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: LGP Telecom, Hexagon, Beijer Alma och Telelogic

Sålt: NIBE Industrier, Axfood, LjungbergGruppen och Wedins

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i delårsrapporten
baseras på de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i
årsredovisningen 2000/2001. Detta innebär att aktieinnehaven upptas till
marknadsvärden och att innehavens samlade värdeförändring under aktuella
perioder ingår i “Resultat från värdepapper” och “Eget kapital”. En
redovisning baserad på marknadsvärden ger en rättvisande bild av
bolagets verksamhet.

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte är
tillämplig i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – alltid grundas
på marknadsvärden. Svolder och bolagets revisorer bedömer att
information baserad på IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets
verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 december 2001-28 februari 2002. Värden
för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska
jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

Under den aktuella rapportperioden har aktiemarknaderna åter kommit att
präglas av liknande faktorer som under merparten av år 2000 och 2001.
Aktier i tillväxtbolag inom TIME-sektorn – Telekom, IT, Media och
Underhållning – har noterat kraftiga kursfall. Samtidigt har aktier i
förhållandevis stabila branscher – särskilt Läkemedel, Finans och
Konsumentvaror utvecklats väl. Under tremånadersperioden har dessutom,
trots den svaga industrikonjunkturen, aktier i just industribolag stigit
kraftigt.
Under tremånadersperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD sjunkit 3,6
procent. Flertalet börser har haft en negativ utveckling. Amerikanska
teknikbörsen Nasdaq föll exempelvis 10,5 procent och Affärsvärldens
generalindex tappade 3,8 procent. Det svenska småbolagsindexet CSX,
vilket vanligen följer Nasdaq, uppvisade däremot goda 4,8 procent och
överträffade därmed påtagligt de stora bolagens kursutveckling.
På senare tid har allt fler konjunktursignaler pekat på en vändning av
världskonjunkturen. Utvecklingen följer väl Svolders framtidsbedömning
som den presenterades i årsredovisningen (oktober 2001). Konsumenters
och företags förtroende är stigande, även om det inom industrin sker
från låga nivåer. Lageravvecklingen har förbytts i något förstärkta
orderstockar, penningmarknadsräntorna är attraktiva och analytikerna i
Sveriges omvärld börjar i allt större utsträckning att justera upp sina
vinstprognoser i stället för att som hittills göra det motsatta. De
positiva effekterna på svenska företagsvinster skall dock inte
överskattas för 2002, även om jämförelsetalen successivt blir allt mer
attraktiva.
Stigande börskurser är normalt en av de mest betydelsefulla
indikatorerna på framtida konjunkturförbättringar. Den uppgång som
noterades under föregående tremånadersperiod borde, enligt Svolders
förmenande, ha fortsatt under den aktuella rapportperioden – inte åter
förbytts i nedgång. Säkert har tilltron till aktiemarknadernas och
företagens funktionssätt skadats av aktuella finansskandaler och tveksam
redovisning i vår omvärld. Sådan misstro blir knappast permanent när
konjunkturförbättringen väl leder till höjda företagsvinster.

TOTALAVKASTNING I PROCENT1)

3 mån 6 mån 12 mån rullande
1/12 2001- 1/9 2001- 1/3 2001-
28/2 2002 28/2 2002 28/2 2002

Aktiekurs (B) -3,2% -10,5% -11,1%
Substansvärde -5,1% 2,2% -11,9%
CSX 4,8% 15,3% -7,9%

1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie föll med 3,2 procent under den aktuella
rapportperioden. Carnegie Small Cap Index (CSX) steg under motsvarande
tidsperiod 4,8 procent.

Portfölj- och substansvärdeutveckling
CSX hade en stark tremånadersperiod. Utvecklingen överträffade
exempelvis den samlade svenska börsen med 8,6 procentenheter (Afgx) och
det normalt samvarierande amerikanska Nasdaq med mer än 15
procentenheter. Inom CSX noterade ett flertal av de aktier med hög vikt
i index en stark kursutveckling. Detta rörde sig om aktier inom
sektorerna Industri, Konsumentvaror och IT,
sektorer där endast portföljinnehaven i Axfood och Micronic uppvisade
motsvarande tillväxt.
Svolders substansvärdeutveckling var svag i förhållande till CSX.
Substansvärdet sjönk 5,1 procent, vilket utgör en negativ avvikelse
relativt jämförelseindex om hela tio procentenheter under
tremånadersperioden. Orsaken kan förklaras av ett inte
tillfredsställande aktieurval samt en för stor vikt i aktier beroende av
telekomindustrin. Branschexponeringen har, förutom den i telekom,
däremot varit god under den aktuella rapportperioden. Portföljurvalet
har varit dåligt inom branscherna Industri och IT, samt
otillfredsställande inom Råvaror och Tjänster. Slutligen var den
kraftiga undervikten av aktier inom Hälsovårds- respektive
Finansbranschen positiv för utfallet.
Utfallet den senaste tremånadersperioden utgör i flertalet fall en
spegelbild av föregående tremånadersperiod. Aktier som LGP Telecom, Boss
Media, Readsoft, Dimension och Nolato – som tidigare utvecklats starkt –
har i stället belastat substansvärdet under den aktuella
rapportperioden. Orsakerna till kursfallet i LGP beskrivs nedan.
Aktieportföljens IT-bolag, med undantag av Micronic, utvecklades
väsentligt sämre än motsvarande delbransch. Detta gällde även
portföljens industribolag, här med Hexagon som undantag.
Svolders aktieportfölj är ingen indexportfölj utan baseras på de
enskilda aktiernas värdering. Ett visst strategiskt fokus på enskilda
sektorer utifrån makroekonomiska faktorer kompletterar aktiebedömningen.
Portföljens utfall i förhållande till jämförelseindex kan därför komma
att kraftigt avvika mellan olika redovisningsperioder. Portföljens
värdeutveckling under den aktuella rapportperioden är trots detta inte
tillfredsställande. Inledningen av mars månad visar däremot på ett
väsentligt bättre utfall.
Svolders likvida medel, inklusive aktiehandelns oreglerade likvider,
utgjorde på balansdagen 61,1 MSEK. Detta motsvarar en likviditetsandel
om 8,0 procent av substansvärdet. Aktier köptes för 73 MSEK och såldes
för 120 MSEK under den aktuella rapportperioden.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA
BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (3 mån)1)

MSEK SEK/aktie
Axfood 15,1 1,20
Micronic 5,2 0,40
LjungbergGruppen 3,5 0,30
Hexagon 3,1 0,20
Summa fyra största 26,8 2,10

Övriga aktier -14,6 -1,10

LGP Telecom -26,2 -2,10
Boss Media -5,7 -0,40
Readsoft -5,2 -0,40
Beijer Alma -5,1 -0,40
Dimension -4,5 -0,30
Semcon -3,9 -0,30
Summa sex minsta -50,6 -4,00

Aktier totalt -38,4 -3,00
Övrigt -2,7 -0,20
Värdeförändring -41,0 -3,20

1) Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-11-30, 804,9 MSEK eller 62,90
SEK/aktie.

Periodens mest negativa kursutveckling noterar LGP Telecom. I samband
med en riktad nyemission i bolaget under december månad framfördes
uppfattningar från bolagets ledning att de såg förbättringar för sin
verksamhet inom telekom. Tidigare under hösten hade vidare meddelats att
investeringsbehovet i rådande marknadsläge var lågt. LGP har under
hösten 2001 investerat i mark och byggrätter för ett planerat
huvudkontor. Det kan ifrågasättas om teknikbolag på detta sätt skall
binda kapital. Det kan dessutom ifrågasättas om informationen varit
tillräckling kring effekterna på resultat och kassaflöde. Den emission
som gjordes under december var uppenbart en konsekvens av krav om
återbetalning av lån från banker. Aktiemarknadens svar på
bokslutskommunikén blev ett kraftigt kursfall.
LGP har en stark kundrelation till framför allt Nokia och väl anpassade
produkter för GSM-system och kommande 3G-nät. De kostnadsanpassningar
som bolaget genomfört under 2001 gör det successivt lättare för bolaget
att återkomma till historiska marginaler och resultat förutsatt en
återhämtning för marknaden för mobiltelekomsystem. Aktiemarknadens
tidigare höga förtroende för bolaget, dess ledning och styrelse har
drabbats av det senaste halvårets tvetydiga information. Aktien var en
av Svolders bästa bidragsgivare till substansvärdet under föregående
delårsperiod. Den omvända situationen under den nu aktuella
rapportperioden belastade istället Svolders substansvärde med hela 26,2
MSEK (2,00 SEK per Svolderaktie).
Även Readsoft har genomfört en riktad nyemission under hösten 2001 och
därefter presenterat ett helårsresultat som inte nådde aktiemarknadens
och Svolders förväntningar. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara för
datafångst via två produktfamiljer som bidrar till rationalisering av
fakturerings- och annan dokumenthantering. Produkterna har bred
geografisk spridning och Readsoft tillhör marknadsledarna sett i ett
globalt perspektiv. Anpassningen till det försämrade marknadsläget
skedde senare än önskvärt, även om de besparingar som verkställts under
hösten 2001 gör att kostnadsnivåerna därefter kraftigt har reducerats.
Under 2001 har dessutom den egna försäljningsorganisationen
kompletterats med försäljning via de ledande leverantörerna av
affärssystem. Förutsättningarna att åter kunna redovisa tillväxt och
vinst förbättras därmed under innevarande år. Aktien har belastat
substansvärdet under den aktuella rapportperioden med 5,2 MSEK (0,40 SEK
per Svolderaktie).
Micronic Laser Systems beskrevs i delårsrapport 1 mot bakgrund av de
betydande tilläggsförvärv som Svolder gjorde under föregående
tremånadersperiod. Aktiens kurstillväxt från i höstas har fortsatt, då
ett gott sista kvartal 2001 kunde presenteras i bolagets
bokslutskommuniké. Aktien har därmed haft en god absolut värdeutveckling
under såväl gynnsamt som ogynnsamt börsklimat för tillväxtaktier.
Substansvärdebidraget under den aktuella rapportperioden var 5,2 MSEK,
motsvarande 0,40 SEK per Svolderaktie.

Portföljförändringar
Industrikonglomeratet Hexagon har genom ett antal företagsaffärer under
2001 fått en tydligare struktur. En betydande industrigrupp i USA inom
mätteknik har förvärvats och antenntillverkaren Moteco har sålts.
Fortfarande framstår gruppens verksamheter som splittrade, men
prognostiserbarheten förefaller att ha ökat. Detta förstärktes genom en
stark bokslutskommuniké som visade på lägre känslighet relativt den
svenska industrikonjunkturen än tidigare. Timingmässigt har Svolders
aktieköp varit framgångsrikt.
Beijer Alma och Nolato har uttömmande beskrivits i tidigare rapporter.
De problem som de båda koncernerna har utifrån sin exponering mot
telekomsektorn förefaller att minska, i varje fall vad gäller Nolato som
tidigt drabbades av branschförsvagningen. Presenterade
bokslutskommunikéer för 2001 har inte i någon avgörande grad avvikit
från Svolders förväntningar.
Ett bolag som påtagligt förändrat sin omvärldssyn under senare tid är
Telelogic. Även om efterfrågan under inledningen av 2002 är svag, har
marknadsklimatet i Europa och USA stabiliserats och bolaget förväntar
sig att marknaden åter kommer att kunna påvisa en positiv utveckling.
Volymutveckling är centralt för lönsamheten, då rörelsemarginalerna är
mycket höga. Verksamheten omfattar verktyg som effektiviserar
utvecklingen av mjukvara inom framför allt kommunikationsindustrin.
Telelogic har en marknadsledande position, global kundbas och
kommersiellt etablerade produkter. Genom nyemissionen under sensommaren
2001 är den finansiella situationen dessutom stabiliserad. Då
verksamheten nu likaså bedöms som stabilare än för sex månader sedan,
har Svolder utöver ovan nämnda aktieförvärv, dessutom konverterat ett
konvertibelt förlagslån till 515533 aktier.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport 1 september – 30 november 2001 (3 månader)

DELÅRSRAPPORT

1 september-30 november 2001 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL UNDER PERIODEN (3 MÅNADER)

· Substansvärdet steg 7,4%, inklusive utdelning, till 62,90 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 7,7%, inklusive utdelning, till 62,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 10%.
· Substansvärdet den 14/12 var 62 SEK och börskursen 65,50 SEK.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 0,6%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,1 (-268,8) MSEK,
motsvarande 4,50 (-21,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Nolato, Micronic, LGP Telecom, Axfood och Boss Media
Negativa: BTS, Beijer Electronics och JC

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: Micronic, Beijer Electronics, LGP Telecom och Finnveden
Sålt: LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE Industrier, KMT och Utfors

Bolagets verksamhetsår 2001/2002 omfattar tiden 1 september 2001-31
augusti 2002. Tidsperioden 1 september-30 november 2001, benämns nedan
“den aktuella rapportperioden” eller “tremånadersperioden”.

Den aktuella rapportperioden har varit mycket turbulent på världens
aktiemarknader. September inleddes mycket svagt, vilket senare också
förstärktes av terrorhandlingarna i USA. Mot slutet av månaden började
dock en förbättring att skönjas, och kursutvecklingen under resten av
tremånadersperioden blev mycket stark. Åter igen har det kunnat noteras
att placerarna genomfört en betydande sektor rotation. För de under det
senaste ett och ett halvt året ratade aktierna inom telekom-, IT- och
övriga tjänstesektorer blev kursutvecklingen nu den motsatta.
Nämnda sektorer har haft en mycket stark kursutveckling under
rapportperioden, sannolikt förstärkt av att en del placerare haft så
kallade korta positioner (sålda men ej ägda aktier), vilka det blivit
nödvändigt att täcka. Aktier i branscher med stabilare vinstutveckling,
och som dittills under 2001 haft en god utveckling – främst
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovårdsaktier – har relativt
sett tappat betydligt i den senaste kapplöpningen om placerarnas gunst.
Under den aktuella rapportperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD
sjunkit 1,7 procent. De stora internationella börserna har vanligen haft
en något negativ utveckling, medan börser med stort inslag av framför
allt teknikaktier utvecklats mycket väl. Den amerikanska teknikbörsen
Nasdaq steg exempelvis 7,2 procent under tremånadersperioden, medan det
mer generellt inriktade Dow Jones Industriindex föll 1,0 procent.

På den svenska börsen förstärks framför allt de anglosaxiska börsernas
kursmönster. Detta hänger samman med att dessa länders placerare i
turbulenta tider oftast söker sig åter till hemmamarknaderna, vilka
bedöms som mindre riskfyllda, samt att inte minst Ericssonaktien har en
större rörlighet än dominerande aktier på andra börser. Detta
förhållande utvecklades i Svolders årsredovisning. Affärsvärldens
Generalindex steg under tremånadersperioden med 5,6 procent. Den svenska
småbolagsmarknaden, med ett stort inslag av IT- och telekomföretag,
förstärktes hela 10,0 procent (CSX).

Efter en period av svaghet under sommaren återhämtade sig den
amerikanska dollarn och nådde under den aktuella rapportperioden nya
höjder. Den svenska kronan utvecklades i nivå med övriga större valutor.
Den allt mer expansiva amerikanska penningpolitiken har kompletterats
med omfattande finanspolitiska åtgärder. Penningmarknadsräntorna har
följaktligen på senare tid sjunkit betydligt. Däremot har de långa
obligationsräntorna stigit under november. Sammantaget har
avkastningskurvan, som beskriver räntenivåer för olika löptider, därför
blivit ännu brantare under tremånadersperioden än tidigare. Detta visar
på att obligationsmarknaderna tror på framtida ekonomisk återhämtning
och möjligen även på sikt ökad inflation. Dessa för aktiemarknaderna så
centrala faktorer har först på senare tid återskapat framtidstron bland
många placerare, även om de synliga effekterna på företagsvinster,
ledande indikatorer och konsumentförtroende ännu är få. Stigande
börskurser är dock normalt en av de mest betydelsefulla indikatorerna på
framtida konjunkturförbättringar.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.pdf Hela Rapporten


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning

Årsredovisning

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00550/bit0001.pdf Årsredovisning


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké tolv månader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER
1 september 2000-31 augusti 2001

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 5,8 miljarder
kronor.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

· Substansvärdet föll 35,9%, inklusive utdelning, till 61,80 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) sjönk 9,4%, inklusive utdelning, till 71,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX (ej utdelningsjusterat) sjönk 36,5%.
· Substansvärdet den 19/9 var 54 SEK och börskursen 63 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 15,6%.
· Efter marknadsvärdesanpassning av aktieportföljen
med -558,0 (18,7) MSEK blev redovisat resultat -483,1 (451,1) MSEK,
motsvarande -37,70 (35,20) SEK per aktie.
Redovisningsprinciperna har förändrats1)
· Utdelningsförslag: 3,50 (5,50) SEK per aktie

1) Svolder värderar samtliga placeringstillgångar till marknadsvärden
varvid full
överensstämmelse råder mellan resultat- och balansräkning oavsett om
vinster/
förluster på aktieinnehav realiserats eller ej. Se vidare under
textavsnittet
“Förändrad redovisningsprincip” på sidan 3.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Lindab, Axfood och Nibe
Negativa: Frontec, TurnIT, Nolato,SwitchCore och Utfors

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Köpt: Beijer Alma, LGP Telecom, Readsoft, Boss Media och Nolato
Sålt: JM, Lindab, Gunnebo, Haldex och Munksjö

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 2000/01 samt en del som belyser den senaste
tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2001 (“den aktuella
rapportperioden”).
Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt
historiska
jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller
på sidorna 7-8.

De börsnedgångar som inleddes under våren 2000 har, med små avvikelser,
fortsatt under hela verksamhetsåret 2000/01. Kursfall har förekommit på
i stort sett samtliga börser. Särskilt har aktier i teknologi- och
tillväxtbolag drabbats. Detta är ett omvänt förhållande mot de närmast
tidigare verksamhetsåren. Förändringen speglar placerarnas väsentligt
sänkta riskvilja samt lägre förväntningar om den framtida tillväxten för
världens ekonomier – särskilt inom områden som telekom, internet, IT och
media. Kvaliteten på dessa bolags framtidsbeskrivningar har varit
bristfällig. Detta tillsammans med placerarnas stora fokus på relativ
kursutveckling och analytikernas tidigare brist på kritisk analys har
skapat den utdragna och kraftiga börsnedgången.
Följaktligen har de av telekom stark beroende börserna i Sverige och
Finland, samt teknikbörser av typen Nasdaq i USA och Neuer Markt i
Tyskland, drabbats hårdast. Affärsvärldens generalindex föll 37,3
procent under verksamhetsåret och Nasdaq hela 57,1. De mer heterogena
börserna har inte fallit lika mycket. Exempelvis sjönk amerikanska Dow
Jones Industriindex endast 11,7 procent. MSCI världsindex, mätt i USD,
sjönk 26,4 procent. Småbolagsaktier som grupp har under merparten av
börsnedgången utvecklats mindre dåligt än de stora, men har på senare
tid fått se sina börsvärden reduceras i större utsträckning.
Den svenska kronan har kraftigt försvagats mot flertalet stora
handelspartners valutor. Amerikanska dollar och brittiska pund stärktes
drygt 10 procent, men överträffades av Eurons uppgång om 13 procent.
Euron har varit särskilt stark under den senare delen av
verksamhetsåret. Den svenska industrins konkurrenskraft har sålunda
förbättrats ytterligare, vilket positivt bör påverka världsmarknadens
framtida efterfrågan på svenska varor samt de svenska företagens
marginaler.
Konjunkturutvecklingen har genomgående varit svag och nedgången har
under året accelererat i Europa, Asien och Latinamerika. Försvagningen
av den amerikanska industrikonjunkturen förefaller att under senare tid
ha upphört och sannolikt också övergått i en viss förbättring.
Osäkerheten ligger i dagsläget snarare i huruvida också
konsumentefterfrågan skall genomlida samma kraftiga fall som industrin.
Denna osäkerhet har förstärkts efter terrorattackerna i USA.
Den svaga konjunkturen och successivt sjunkande inflation har inneburit
sänkta internationella obligationsräntor. Den amerikanska
penningpolitiken har i takt med detta blivit allt mer expansiv (sänkta
korträntor). I Europa har penningpolitiken inledningsvis karakteriserats
som åtstramande, men inriktningen har på senare tid förändrats.
Ränteutvecklingen är en central kraft för aktiemarknaderna. I synnerhet
i USA borde centralbankens penningspolitik därför redan ha givit
positiva följdeffekter.

Substansvärdets förändring
Svolders substansvärde sjönk, inklusive till aktieägarna betald
utdelning, med 35,9 procent. Detta är något sämre än jämförelseindex
som, inklusive uppskattade mottagna utdelningar, fallit knappt 35
procent. I takt med det ökande inslaget av tillväxtbolag inom
småbolagssegmentet har dessa aktier också fått ett större genomslag i
Svolders portfölj. Detta har inverkat negativt på den absoluta
värdeförändringen. Aktier som Frontec, TurnIT, Nolato, SwitchCore och
Utfors har särskilt belastat substansvärdet 2000/01. Innehaven i såväl
Frontec som Nolato bidrog däremot väsentligt till substansvärdet under
verksamhetsåret 1999/2000, medan övriga tre redan då var belastande.
Aktieinnehaven i Lindab, Axfood och Nibe gav störst positivt bidrag, i
Lindabs fall till följd av offentligt uppköp.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00920/bit0003.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00920/bit0003.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport Svolder tre månader 1 september – 30 november 2000

Delårsrapport Svolder tre månader
1 september-30 november 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 8,2 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

¤ Substansvärdet sjönk 20,0%, justerat för utdelning, till 157,20 SEK per
aktie.
¤ Börskursen (B) steg 11,2%, justerat för utdelning, till 178 SEK.
¤ Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 15,8%.
¤ Substansvärdet den 8/12 var 160 SEK per aktie och börskursen 178 SEK.
¤ Substansvärdepremien var på balansdagen drygt 13%.
¤ Periodens resultat (3 mån) var 18,6 (152,5) MSEK,
motsvarande 2,90 (23,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: JM och LjungbergGruppen
Negativa: Nolato, SwitchCore, TurnIT och Frontec

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: TurnIT, Utfors, Atle och NCC
Sålt: JM, IFS, Munksjö och NIBE

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké tolv mÅnader

bokslutskommunikÉ
tolv mÅnader
1 september 1999-31 augusti 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,5 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 47,6%, inklusive utdelning, till 210,20 SEK per
aktie.
* Börskursen steg 41,7%, inklusive utdelning, till 170 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tolvmånadersperiod
63,8%1).
* Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 19%.
* Substansvärdet den 15/9 var 210 SEK per aktie och börskursen 185 SEK.
* Verksamhetsårets resultat var 432,5 (37,7) MSEK, motsvarande 67,60
(5,90) SEK per aktie.
* Utdelningsförslag: 11,00 (8,50) SEK per aktie.
* Fondemission 1:1.
* MatsOla Palm föreslås till ny styrelseordförande.
1) Se sid 2 för kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Frontec, Karo Bio, Adcore (fd Info Highway), Enlight Interactive
och Provobis
Negativa: TurnIT, Haldex och IFS

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, Gunnebo och Frontec
Sålt: Adcore (fd Info Highway), PartnerTech, Karo Bio, Zeteco och Provobis

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING
12 mån 12 mån 12 mån
1/9 1999-31/8 1/9 1998-31/8 1997-31/8
2000 19991/9 1998
MSEK SEK/aktie MSEK SEK/akt MSEK SEK/akt
ie ie
Mottagen 30,5 4,80 30,4 4,80 23,7 3,70
utdelning m m
Förvaltningskos-9,6 -1,50 -12,8 -2,00 -18,6 -2,90
tnad
Realiserat 411,5 64,30 20,1 3,10 139,3 21,80
resultat aktier
Redovisat 432,4 67,60 37,7 5,90 144,4 22,60
resultat
Orealiserat -35,7 -5,60 -12,1 -1,90 -122,8 -19,20
resultat
Lämnad 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
utdelning
Substansvärdefö451,1 70,50 80,0 12,50 76,0 11,90
rändring

Substansvärde (UB) 1345,1 210,20 948,4 148,20 922,8
144,20

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 1999/2000 samt en del som belyser den senaste
tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2000 (nedan “period 4”)

Året som gått
Efter sommaren 1999, som kännetecknades av små börsrörelser, inleddes en
kraftfull börsuppgång under slutet av oktober. Denna fortsatte till i
början av mars 2000, för att därefter falla tillbaka något. Uppgången var
särskilt kraftig för teknologiaktier, vilka samtidigt förlorade mest i
vårens kursnedgångar. Sett över Svolders verksamhetsår, dvs från 1
september 1999 till och med 31 augusti 2000 var kurstillväxten betydande.
Affärsvärldens generalindex ökade med nästan 53 procent och världsindex,
mätt i SEK, steg drygt 26 procent. De stora anglosaxiska börserna hade den
minst gynnsamma utvecklingen – engelska FTSE 100 steg 5 procent och
amerikanska Dow Jones industriindex knappt 7 procent. De teknologitunga
börserna hade ett mycket gott år – amerikanska Nasdaq steg exempelvis 53
procent.
Valutarörelserna under tolvmånadersperioden var likaså kraftiga. Den
svenska kronan försvagades 14 procent relativt den amerikanska dollarn och
nästan 32 procent mot japanska yen. Utvecklingen relativt de europeiska
valutorna var mer modesta, +4 procent för brittiska pund och -3 procent
för Euron. Insatsvaror från Nordamerika och Asien ökade därmed avsevärt i
pris medan en viss konkurrenskraftsförsvagning inträffat relativt
producenter i de flesta kontinentaleuropeiska länder. Trots de kraftiga
prisuppgångar som inträffat för flertalet råvaror, inte minst olja, har

några betydande inflationstendenser ännu inte synts i flertalet länder, då
produktivitetsförbättringar kompenserat prishöjningarna.
Världens centralbanker har höjt sina styrräntor under verksamhetsåret i
syfte att motverka ekonomisk överhettning. Även obligationsräntorna har
följt penningmarknadsräntorna uppåt under året, dock med ett troligt
trendbrott under slutet av perioden. Detta är tydligast i USA. Hittils
förefaller centralbankernas åtstramningar ha uppnått önskat resultat,
vilket borde vara positivt för den framtida kursutvecklingen på
aktiemarknaderna.
Till skillnad mot föregående verksamhetsår överträffade de svenska
småbolagen kursmässigt de stora bolagen. Svolders jämförelseindex CSX steg
nästan 62 procent, exklusive utdelning beräknad till drygt 2 procent.
Kursrörelserna var emellanåt mycket kraftiga, i synnerhet bland olika
typer av tillväxtaktier.

Substansvärdetillväxt
Svolders substansvärdetillväxt var, inklusive betald utdelning, endast 48
procent. Den svaga relativa värdeutvecklingen förklaras delvis av
kurstillväxten för aktier som under november och december inte längre
borde klassats som småbolagsaktier. Dessutom innehöll aktieportföljen
under sommaren fel tillväxtaktier samt hade en undervikt av fastighets-
och byggbolag. Av den tilltagande förvärvsaktiviteten bland mindre bolag
kunde Svolder dessutom endast dra nytta av Scandic Hotels bud på Provobis.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTABIDRAGSGIVARE 1999/2000
(realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde 99-08-
31; 948,4 MSEK eller 148,20 SEK/aktie)
MSEK SEK/aktie
Frontec 80,9 12,60
Adcore (fd Info Highway) 64,5 10,10
PartnerTech 47,9 7,50
Karo Bio 41,3 6,50
Enlight Interactive 27,0 4,20
Provobis 26,0 4,10
LGP Telecom (fd Arkivator) 25,9 4,00
Gunnebo 25,3 4,00
Summa åtta största 338,9 53,00

Övriga aktier 141,1 22,00

IFS -11,4 -1,80
Haldex -10,3 -1,60
Summa två minsta -21,7 -3,40

Aktier totalt 458,3 71,60
Övrigt -7,1 -1,10
Värdetillväxt före utdelning 451,2 70,50

Den goda absoluta värdetillväxten förklaras i första hand av IT-
konsultföretagen Frontec och Adcore (fd Information Highway),
kontraktstillverkaren PartnerTech samt det medicinska forskningsbolaget
Karo Bio. Placeringen i det onoterade media- och utbildningsföretaget
Enlight Interactive (fd Levande Böcker), som gjordes sommaren 1996,
avyttrades under hösten med mycket god vinst. Aktieinnehaven i IFS och
TurnIT förvärvades under vår och sommar och kom därför att belasta
substansvärdet. De betydande innehaven i verkstadskoncernerna Haldex och
ProfilGruppen tillhör likaså de aktier som kraftigast belastat
substansvärdet.

Aktieportföljen
I takt med det ökande inslaget av tillväxtbolag inom småbolagssegmentet
har dessa aktier fått ett större genomslag i Svolders portfölj. Vid
verksamhetsårets början var exempelvis andelen IT aktier endast 10 procent
och vid dess utgång nästan 23 procent. Ökningen beror på såväl
värdestegring som aktieköp. På motsvarande sätt minskade andelen aktier i
verkstadsbolag med 11 procentenheter till 26 procent. Aktieportföljen är
på balansdagen fortsatt överviktad mot Verkstad och Handel, samtidigt som
den är underviktad mot i första hand den heterogena gruppen Övrigt.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)
Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
TurnIT 356 000 81,3 228,30
Munksjö 855 800 54,7 63,90
SwitchCore 400 000 49,3 130,40
Gunnebo 610 000 47,3 86,00
Frontec 628 000 44,2 84,40
1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av
samma aktieslag.

Kommentarer kring flertalet köp och försäljningar har löpande gjorts i
Svolders delårsrapporter. Transaktionerna kommer åter att utförligt
beskrivas i kommande årsredovisning.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12
mån)
Aktie Antal MSEK SEK/aktie 1)
Adcore 2 900 000 125,4 40,80
PartnerTech 595 000 80,5 134,10
Karo Bio 189 600 57,8 276,80
Zeteco 262 000 56,1 194,80
Provobis Hotel 1750 000 54,9 30,70
1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån
det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av
samma aktieslag.

Aktiekursen
Svolders aktiekurs (B) steg under tolvmånadersperioden, inklusive betald
utdelning, med knappt 42 procent. Den sk substansvärderabatten ökade
därmed till 19 procentenheter på balansdagen.

Utdelning
I enlighet med bolagets utdelningspolicy – minst fem procent av bolagets
utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna – föreslår
styrelsen en höjning av aktieutdelningen till 11,00 SEK per aktie (8,50).
Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående substansvärde och en
direktavkastning om 6,5 procent utifrån balansdagens börskurs.

Omstämpling av A-aktier
Under verksamhetsåret ansökte aktieägare till 187612 A-aktier om att
stämpla om dessa till B-aktier, varefter Svolders 6400000 aktier att vara
fördelade på 952388 A-aktier och 5447612 B-aktier.

Fondemission
I syfte att underlätta för privatpersoner att omsätta Svolder aktier i
hela börsposter kommer styrelsen till årets bolagsstämma att föreslå en
fondemission 1:1, varvid aktiekapital och antalet aktier kommer att
fördubblas.

Bolagsstämma
Verksamhetsåret 1999/2000 års bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den
15 november 2000 i Stockholm. Kallelse kommer att utsändas separat till
aktieägarna före den 15 oktober. Årsredovisning distribueras i
månadsskiftet oktober/november.

Ny styrelseordförande
Svolders styrelseordförande Johan Rapp har meddelat de största aktieägarna
att han önskar lämna sitt styrelseuppdrag. Ägare representerande 40
procent av aktiekapital och 67 procent av rösterna kommer utifrån denna
önskan att på den kommande bolagsstämman föreslå MatsOla Palm som ny
styrelsemedlem med avsikt att tillträda posten som ny ordförande. MatsOla
Palm är 59 år och bosatt i Askim utanför Göteborg. Han har under sin
yrkesverksamma tid arbetat på ledande befattningar inom IBM, Volvo och
Electrolux.

Återköp av egna aktier
Svolders styrelse anser att aktieutdelning är den bästa formen av
kapitalöverföring till bolagets aktieägare. Genom en konsekvent
utdelningspolitik har bolaget, om styrelsens förslag till utdelning för
1999/2000 godkänns av bolagsstämman, hittills under sin drygt sjuåriga
historia tillfört aktieägarna 325 MSEK (drygt 50 SEK per aktie), dvs något
mer än det ursprungliga emissionsbeloppet.
Erfarenheterna av de återköpsprogram som genomförts på OM Stockholmsbörsen
under det senaste året visar inte på någon entydig positiv effekt för
kvarvarande aktieägare i de företag som återköpt aktier. Styrelsen har
därför beslutat att inte begära något bemyndigande från årets bolagsstämma
till att återköpa aktier i bolaget.

Komplettering av affärsinriktning
För att anpassa Svolders placeringsinriktning till de affärsmöjligheter
som ges via så kallade private placements och noteringar utanför OM
Stockholmsbörsen, kommer bolaget framöver att kunna placera maximalt tio
procent av substansvärdet i sådana värdepapper.

AktieportfÖljen 2000-08-31

Antal Kurs Marknads Andel Summa Bransch Ack. Brutto-
– av – värde-
aktier (SEK) värde substan substan vikt i förändri exponeri
s- s- CSX ng g1)
Bransch/aktie (MSEK) värde värde % % % (SEK)
%

Verkstad 26,0 20,2 14,3
Haldex 772 400 97,00 74,9 5,6 11,70
Nolato 366 050 196,00 71,7 5,3 11,20
Gunnebo 610 000 117,00 71,4 5,3 11,20
Nibe 425 000 125,00 53,1 3,9 8,30
KMT 268 900 116,50 31,3 2,3 4,90
Finnveden 275 000 94,00 25,9 1,9 4,00
ProfilGruppen 500 000 42,50 21,3 1,6 3,30

Skog 3,7 1,0 -0,6
Munksjö 855 800 58,50 50,1 3,7 7,80

Handel 11,8 4,3 2,0
Axfood (fd 680 100 64,50 43,9 3,3 6,90
Hemköp)
Beijer 610 000 71,00 43,3 3,2 6,80
Electronics
G&L Beijer 610 000 55,00 33,6 2,5 5,20
Wedins 605 000 40,70 24,6 1,8 3,80
JC 295 200 44,00 13,0 1,0 2,00

Fastigheter & 10,8 9,9 4,3
Bygg
JM 388 000 181,00 70,2 5,2 11,00
LjungbergGrupp 284 100 140,00 39,8 3,0 6,20
en
NCC 465 600 75,00 34,9 2,6 5,50

Övrigt 13,3 31,6 10,3
SwitchCore 400 000 114,50 45,8 3,4 7,20
Lindab 437 000 103,00 45,0 3,3 7,00
Graphium 2) 318 400 115,00 36,2 2,7 5,70
Utfors 150 000 210,00 31,5 2,3 4,90
Affärsstratege 552 200 36,50 20,2 1,5 3,10
rna

IT 22,7 22,9 17,0
Frontec 1503 000 106,00 159,3 11,8 24,90
TurnIT 356 000 205,50 73,2 5,4 11,40
IFS 200 000 144,00 28,8 2,1 4,50
Mind 1077 000 24,40 26,3 2,0 4,10
AcadeMedia 218 450 83,00 18,1 1,3 2,80

Investmentbola 2,9 10,1 1,1
g & Banker
Geveko 162 100 159,50 25,9 1,9 4,00
Atle 100 000 128,00 12,8 1,0 2,00

Aktieinnehav 20,6 1,5 1,5 – 0 3,20
under 1% (3
st)

Likvida medel 98,5 7,3 7,3 0,3 15,40
mm
Totalt 1345,1 100,0 100,0 100,0 48,6 210,20

Värdeförändrin 47,6
g efter
förvaltningsko
stnader

1) Marknadsvärde per Svolderaktie.
2) Köpoptioner har utfärdats till verkställande direktören i Graphium
(11500 aktier). Erhållen premium, totalt 58 kSEK har skuldförts. Det
totala lösenpriset plus erhållen premium uppgår till 0,9 MSEK.

I tabellen kan exempelvis utläsas följande information. Svolders största
innehav är Frontec med ett marknadsvärde på 159,3 MSEK, motsvarande 11,8%
av substansvärdet. Frontec är ett IT-bolag som tillsammans med övriga
företag inom branschen svarar för 22,7% av Svolders substansvärde.
Motsvarande värde för IT-bolag i CSX är 22,9%. Portföljen är sålunda
normalviktad mot IT-bolag jämfört med CSX. Av Svolders
substansvärdetillväxt from den 1 september 1999 svarade IT-aktierna för
17,0 procentenheter.

DELÅRSRAPPORT
period 4
1 juni-31 augusti 2000

Marknad

Under period 4, dvs tiden 1 juni-31 augusti stabiliserades
kursutvecklingen på flertalet internationella börser och kurserna började
åter att stiga. Detta har särskilt kunnat noteras i USA, där sänkta
obligationsräntor återskapat förtroendet för bla finans-, läkemedel- och
tillväxtaktier. Den teknikinriktade Nasdaqbörsen steg hela 24 procent och
det storbolagsdominerade Dow Jones nästan 7 procent. I Europa, vars
ekonomiska utveckling släpar efter USAs, finns fortfarande vissa
inflationsimpulser och förväntningar om höjda styrräntor från
centralbankerna. Kursutvecklingen för de europeiska börserna var under
perioden blygsammare, om än svagt positiv. Världsindex, mätt i svenska
kronor, steg 7,8 procent under perioden.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 1 juni-31augusti 2000
(3mån)1)
1) realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde
2000-05-31 409,5 MSEK eller 220,20 SEK/aktie
MSEK SEK/aktie
Gunnebo 9,4 1,50
JM 8,6 1,30
TurnIT 4,9 0,80
LjungbergGruppen 4,8 0,70
Summa fyra största 27,7 4,30

Övriga aktier -18,4 -2,90

KMT -5,2 -0,80
IFS -5,9 -0,90
Beijer Electronics -7,9 -1,20
AcadeMedia -10,2 -1,60
Nolato -20,3 -3,20
Frontec -23,1 -3,60
Summa sex minsta -72,6 -11,30
Aktier totalt -63,4 -9,90
Övrigt -1,1 -0,20
Värdetillväxt före -64,4 -10,10
utdelning

Den svenska aktiemarknadsutvecklingen var svag, dock med en återhämtning
under slutet av perioden. Affärsvärldens generalindex sjönk 2,2 procent,
till skillnad mot småbolagsindex som steg 2,4 procent.
Förtroendet för den amerikanska ekonomin är fortsatt stort och avspeglas i
en ytterligare fem procentig förstärkning av dollarn relativt kronan.
Förstärkningen för japanska yen (+18 procent) har varit ännu större, medan
förhållandet mellan krona och Euro varit i det närmaste oförändrat under
perioden.

Substansvärde och kursutveckling
Svolders substansvärde under period 4 sjönk med 4,6 procent och
överträffades av jämförelseindex CSX med hela sju procentenheter. Orsaken
till den svaga utvecklingen står att finna i en för tidig uppviktning av
teknikorienterade aktier, val av fel aktier inom dessa sektorer samt
avsaknaden av aktiebud på de olika innehaven. Två tidigare kursvinnare –
Frontec och Nolato – har exempelvis belastat substansvärdet med drygt 43
MSEK, motsvarande 6,80 SEK per Svolderaktie.

TOTALAVKASTNING I PROCENT
3 mån 12 mån 1)
1/6 2000- 1/9 1999-
31/8 2000 31/8 2000
Aktiekurs (B) 2,7 41,7
Substansvärde -4,6 47,6
CSX 2,4 63,8
1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Kursen för bolagets B-aktier överträffade marginellt värdeutvecklingen för
CSX under period 4. Den sk substansvärderabatten sjönk därmed under
perioden, och var på balansdagen 19 procent.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån)
Aktie Antal MSEK
SEK/aktie 1)
Gunnebo 210 000 20,4
104,30
NCC 239 800 18,0
75,20
Nolato 90 000 13,7
184,10
Atle 100 000 12,7
127,30
Mind 577 000 12,1
20,90

1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av
samma aktieslag.

Aktieportföljen
Gunnebo är idag en ledande europeisk tillverkare av säkerhetsutrustning.
Under de senaste två åren har koncernen deltagit i ett flertal
strukturaffärer, och verksamheten har därigenom renodlats och expanderat.
Effekterna har varit positiva och resultatutvecklingen har därmed positivt
överraskat aktiemarknaden. Svolder förvärvade aktier i Gunnebo vid två
tillfällen under perioden, senast i samband med att investmentbolaget Bure
avvecklade sitt huvudägande. Aktien bidrog med nästan 10 MSEK till
substansvärdet under period 4.
Börskursen för den nyligen introducerade internetkonsulten Mind
utvecklades, i likhet med för de ledande internetkonsulterna, mycket svagt
under sommaren. Detta förstärktes av en varning om extra nedskrivningar av
kundfordringar hos e-handelsföretag i nära anslutning till introduktionen.
Mind är mycket lägre värderat än konkurrenter som Adcore, Icon och
Framfab. I takt med att aktiemarknaden åter börjat intressera sig för de
senare, förväntas även att intresset för Mind förbättras. Aktien belastade
substansvärdet med 4,8 MSEK.
NCC aktien utvecklades svagt under våren efter en betydande extrautdelning
och den första kvartalsrapporten för året. En successivt förbättrad
byggmarknad, ökat behov av infrastrukturinvesteringar samt en stark
kursutveckling hos den ledande konkurrenten Skanska borde även påverkat
NCC aktien positivt. Aktiemarknaden fokuserade i stället på inledande
förluster för trafiken på Arlandabanan – A-train och nedskrivningen av
delar av fastighetsbeståndet. Den nyligen publicerade sexmånadersrapporten
visar att föregående kvartal var onormalt svagt, och att även NCC
utvecklas i takt med de gynnsamma marknadsbetingelserna. Aktien lämnade
ett positivt bidrag om 1,1 MSEK under perioden.
Aktiekursen i Nolato föll kraftigt i samband med presentationen av
sexmånadersrapporten. De leveranssvårigheter som flera av de ledande
mobiltelefontillverkarna för närvarande har, och förväntas att ha under
resten av året, har snabbt förändrat Nolatos positiva kommentarer för det
kommande andra halvåret. Svolder bedömer dock att bolagets mycket starka
marknadsposition däremot inte har försämrats, och att bolaget i takt med
att komponentbristen hos de stora tillverkarna försvinner, åter kommer att
kunna uppvisa stark tillväxt under god lönsamhet. Efter några mindre
försäljningar under sommaren ökade Svolder åter aktieinnehavet i Nolato
mot bakgrund av den lägre börskursen.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån)
Aktie Antal MSEK
SEK/aktie 1)
Provobis 1 790 000 55,5
31,00
PartnerTech 271 500 38,2
140,80
Pandox 389 800 30,5
78,10
Haldex 150 000 13,7
91,60
Karo Bio 30 000 10,1
336,40
1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån
det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av
samma aktieslag.

Svolder accepterade kontantdelen i Scandic Hotels uppköpserbjudande till
Provobis aktieägare.
Aktieinnehavet i PartnerTech avyttrades successivt under året.
Verksamheten har de senaste två åren, under den nya företagsledningen och
den delvis förändrade styrelsen, utvecklats mot en allt mer komplett
kontraktstillverkare. I detta innefattas även egna konstruktörer.
Kursutvecklingen har följt de allt bättre rapporterade siffrorna. Svolder
bedömer dock att aktien i dagsläget är fullvärderad. PartnerTechs
konkurrenter är väsentligt större och har därmed lättare att tillmötesgå
de krävande globala teknikföretagen. Årets substansvärdebidrag ökade något
under perioden och blev för verksamhetsåret hela 48 MSEK.
Pandox har successivt förbättrat sina ekonomiska nyckeltal, och har
kursmässigt haft en acceptabel utveckling. Även detta år har ett
väsentligt substansvärdebidrag erhållits (8,5 MSEK). Utifrån jämförelser
med traditionella fastighetsbolag är Pandox avkastningstal attraktiva.
Till följd av den allt högre andelen omsättningsrelaterade hyresintäkter
kommer dock resultatutvecklingen att framöver vara mindre stabil. I ett
läge med tilltagande konkurrens på hotellmarknaden och nuvarande sannolika
konjunkturtopp, kommer det dock att vara svårt att bibehålla bolagets
vinstökningstakt. Aktien lämnade portföljen också av koncentrationsskäl
för bygg- och fastighetsbolagen JM, LjungbergGruppen och NCC.
Utifrån en önskan att reducera andelen verkstadsaktier i aktieportföljen,
samt de tilltagande negativa kommentarerna kring utvecklingen på den

amerikanska fordonsmarknaden, minskades aktieinnehavet i Haldex något
under period 4. Fordonskomponentkoncernens goda marknadspositioner och
allmänt sett höga teknikinnehåll i flertalet produktområden gör dock
aktien, vid nuvarande värdering, naturlig i portföljen. Under perioden har
aktien, till skillnad från verksamhetsårets svaga utveckling, lämnat ett
positivt värdebidrag.
Kvarvarande aktier i Karo Bio såldes under perioden. Aktien blev med ett
bidrag om 41 MSEK, motsvarande 6,50 SEK per Svolder aktie, en av årets
största bidragsgivare till substansvärdet.

Stockholm den 21 september 2000

SVOLDER AB (publ)

Styrelsen

resultatrÄkning
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
(MSEK) 31/8 31/8 1999
2000
Förvaltningsverksamhet
Utdelningsintäkter 28,1 28,7
Administrationskostnader -9,6 -12,8
Realisationsresultat från värdepapper 411,5 20,5
Rörelseresultat 430,0 36,5

Resultat ifrån finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,5 1,3
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0
Resultat efter finansiella poster 432,5 37,7

Skatt – –

Periodens resultat 432,5 37,7

BalansrÄkning
(MSEK) 31/8 31/8 1999
2000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0,7 0,6
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepappersinnehav 1141,1 839,8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2,2 1,1
Kassa och bank 115,4 36,1
Summa tillgångar 1259,4 877,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 320,0 320,0
Fritt eget kapital 919,6 541,5
Summa Eget Kapital 1239,6 861,5

Skulder
Kortfristiga skulder 19,8 16,1
Summa skulder och eget kapital 1259,4 877,6

NYCKELTAL
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
31/8 31/8 1999
2000
Vinst per aktie, SEK 67,60 5,90
Substansvärde, SEK 210,20 148,20
Under perioden lämnad utdelning, SEK 8,50 8,50
Likviditet, % 7,2 2,7
Soliditet, % 98 99
Belopp per aktie är genomgående i delårsrapporten
avrundade till hela tiotal öre.

kassaflÖdesanalys
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
(MSEK) 31/8 31/8 1999

2000
Den löpande verksamheten
Utdelningar 28,1 28,7
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,4
Förvaltningskostnader -9,6 -12,8
Rörelseresultat 18,7 16,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -3,2 1,3

Erhållen ränta/betald ränta, netto 1,4 2,2
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet 16,9 19,9

Förändringar av rörelsekapitalet
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -0,2 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,8 20,0

Investeringsverksamheten
Köp av värdepapper -904,8 -537,4
Försäljning av värdepapper 1022,0 576,5
Investeringar i maskiner & inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 117,0 39,1

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -54,4 -54,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54,4 -54,4

Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 79,3 4,6
Likvida medel vid periodens början 36,1 31,5
Likvida medel vid periodens slut 115,4 36,1

SVOLDER AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13 ¤ Box 70431 ¤ 10725 Stockholm
Telefon 08-4403770 ¤ Fax 08-4403778
www.svolder.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning 1999/2000

Årsredovisning 1999/2000

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2000/09/21/20010827BIT00810/bit0001.pdf Årsredovisning


PDF

Läs mer

Delårsrapport nio månader September 1999 – maj 2000

Delårsrapport nio månader
September 1999-maj 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,3 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista, vilken kommer att
sammanföras med dess O-lista from 3 juli 2000. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 54,4%, inklusive utdelning, till 220,20 SEK per
aktie.
* Börskursen (B) steg 38,1%, inklusive utdelning, till 165,50 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande niomånadersperiod 60,0%1).
* Substansvärdet den 9/6 var 219 SEK per aktie och börskursen 172 SEK.
* Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 25%.
* Periodens resultat (9 mån) var 369,5 (24,6) MSEK, motsvarande 57,70
(3,80) SEK per aktie.
1) Se sid 3 för kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (9 mån)
Positiva: Frontec, Information, Highway, PartnerTech, Nolato och Karo Bio
Negativa: Haldex och TurnIT

Större förändringar i aktieportföljen (9 mån)
Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, IFS och Frontec
Sålt: Information Highway, Zeteco, Eldon, Karo Bio, och Arkivator

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01010/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000

Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 10,1 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 57,1%, inklusive utdelning, till 224,20 SEK per aktie.
* Börskursen (B) steg 37,7%, inklusive utdelning, till 165 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande sexmånadersperiod 73,2%1).
* Substansvärdet den 10/3 var 247 SEK per aktie och börskursen 176 SEK.
* Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 26%.
* Periodens resultat (6 mån) var 251,9 (0,8) MSEK, motsvarande 39,40
(0,10) SEK per aktie.

1) Se kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (6 mån)
Positiva: Frontec, Information Highway, PartnerTech, AcadeMedia och Karo Bio
Negativa: Haldex och NIBE

Större förändringar i aktieportföljen (6 mån)
Köpt: Munksjö, Frontec, Hexagon, Gunnebo, och Finnveden
Sålt: Information Highway, Eldon, Arkivator, Sardus och Karo Bio

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING

6 mån 6 mån 12 mån
rullande
1/9 2000 1/9 1998- 1999 1/3 1999-
1999- 28/2 29/2

29/2 2000
MSEK SEK/akie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie

Mottagen 1,1 0,20 0,7 0,10 30,4 4,80
utdelning mm
Förvaltningskostn -5,3 -0,80 -5,0 -0,80 -13,1 -2,00
ad
Realiserat 256,1 40,00 5,2 0,80 271,4 42,40
resultat aktier
Redovisat 251,9 39,40 0,9 0,10 288,7 45,10
resultat
Orealiserat 234,9 36,70 -108,6 -17,00 331,4 51,80
resultat
Lämnad utdelning 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
Substansvärdeförä 541,2 84,60 -53,3 -8,30 674,5 105,40
ndring
Substansvärde 1435,2 224,20 815,1 127,40 1435,2 224,20
(UB)

Nedan presenterad portföljinformation avser främst perioden 1 december
1999-29 februari 2000 (nedan “period 2” eller “tremånadersperioden”).

För information kring verksamhetsårets tidigare tremånadersperiod hänvisas
dessutom till föregående delårsrapport. Benämningen “rapportperioden”
avser verksamhetsårets första sex månader, och presenteras på sidorna 1, 7
och 8.

Perioden runt millennieskiftet har präglats av starkt varierande
börsklimat på världens börser. Världsindex har varit stillastående, mätt i
USD, under de senaste tre månaderna. De dominerande amerikanska och
engelska börserna har fallit 6-8 procent. Den japanska har samtidigt
uppvisat endast 2 procents tillväxt om hänsyn tas till den försvagade
valutan. Förutom England har de europeiska börserna, och i synnerhet de
nordiska, däremot haft en mycket stark kursutveckling. Affärsvärldens
Generalindex steg exempelvis 38 procent under denna tidsperiod.

Drivkraften bakom detta är kurstillväxten för ett flertal
telekomkoncerner, men också en dramatisk ytterligare uppvärdering av
Internet, media- och telekomrelaterade företag.

Den amerikanska ekonomin fortsätter att uppvisa stark tillväxt. Några
betydande inflationstendenser har ännu inte kunnat noteras. Trots det har
den amerikanska centralbanken vidtagit allt mer åtstramande
penningpolitiska åtgärder. Obligationsräntorna, som under det senaste
halvåret stigit betydligt, har däremot åter sjunkit den senaste månaden.
Det europeiska ränteläget har den senaste tremånadersperioden fortsatt att
stiga, såväl vad gäller penningmarknads- som obligationsräntor. Trots det
höjda ränteläget har aktier i tillväxtföretag haft en mycket stark
kursutveckling, medan företag i mer traditionella verksamheter fått
vidkännas svagare aktiekurser. Detta är ett internationellt mönster och
noteras särskilt i USA där den teknikorienterade NASDAQ-börsen successivt
noterat allt högre värden, medan de bredare indexen försvagats.

Förväntningarna kring ny tekniks förmåga att förändra företagande och
samhällsutveckling är mycket högt uppskruvade.

Valutatrenden med stigande amerikansk dollar och engelskt pund samt
försvagad euro relativt den svenska kronan har fortsatt under de tre
senaste månaderna. Den japanska yenen har däremot försvagats efter en
mycket kraftig värdeökning sedan sommaren 1998. Var i utlandet de svenska
företagen har sin verksamhet, eller till vilken region de exporterar, blir
allt mer väsentligt för aktieurvalet.

De svenska småbolagen, mätt enligt CSX, har under period 2 stigit med hela
47 procent, och överträffar därmed den samlade svenska börsutvecklingen
(AFGX) med nästan 10 procentenheter. De höga tillväxttalen beror på ett
mycket stort intresse för aktier i framförallt IT-företag, men under
februari har även bioteknikföretag efterfrågats i mycket stor utsträckning
av aktiemarknaden.

Portfölj- och kursutveckling

Svolders substansvärde steg under period 2 med 33 procent. Bolagets B-
aktie steg samtidigt med 20 procent. Den s k substansvärderabatten var på
balansdagen 26 procent. Sett i ett historiskt perspektiv är rabatten i
dagsläget hög. Substansvärdetillväxten avvek därmed kraftigt negativt mot
CSX. Övervikt av verkstads-, handels- och skogsaktier samt undervikt av
IT-företag har varit negativ för den relativa värdeutvecklingen.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport – tre månader

Delårsrapport – tre månader 1 september-30 november 1999

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7,3 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis.

*Substansvärdet steg 19,4%, inklusive utdelning, till 168,50 SEK per
aktie.
*Börskursen (B) steg 15,5%, inklusive utdelning, till 137 SEK.
*Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tremånadersperiod 17,6%.
*Substansvärdet den 16/12 var 182 SEK per aktie och börskursen 151,50 SEK.
*Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18%.
*Periodens resultat (3 mån) var 152,5 (-5,0) MSEK,
motsvarande 23,80 (-0,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Information Highway, Frontec, Enlight Interactive och
PartnerTech

Negativa: G&L Beijer och Haldex

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: Finnveden, Frontec, Munksjö, Geveko och Gunnebo
Sålt: Information Highway, Eldon, Sardus, Kungsleden och Enlight
Interactive

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING

3 mån 3 mån 12 mån
rullande

1/9-30/11 1/9-30/11 1/12 98-
99 98 30/11 99

MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie
Mottagen 0,6 0,10 0,5 0,10 30,1 4,80
utdelning mm

Förvaltningskostn -3,4 -0,50 -2,5 -0,40 -13,7 -2,10
ad

Realiserat 155,3 24,30 -3,0 -0,50 178,8 27,90
resultat aktier
Redovisat 152,5 23,80 -5,0 -0,80 195,2 30,50

resultat
Orealiserat -22,5 -3,50 -88,4 -13,80 53,7 8,40

resultat aktier
Lämnad utdelning 54,5 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
Substansvärdeförä 184,4 28,80 -39,0 -6,10 303,3 47,40

ndring

Substansvärde 1078,3 168,50 829,4 129,60 948,4 148,20
(UB)

Inledningen av rapportperioden 1 september-30 november, dvs den första

tremånadersperioden av verksamhetsåret 1999/2000, kan på flertalet börser
karakteriseras som avvaktande. Den historiskt svaga börsperioden
september-oktober, förändringar av centralbankernas penningpolitik i

åtstramande riktning, oro inför milleniumskiftet samt vinsthemtagningar
från en under kalenderåret god utveckling var sammantaget återhållande

faktorer.

Under slutet av oktober och hela november var kursutvecklingen däremot

mycket stark, inte minst gällde detta den svenska aktiemarknaden.
Centralbankernas höjda styrräntor signalerar en avsikt att bekämpa

inflationstendenser. Agerandet har mottagits positivt av
obligationsmarknaderna, varvid de långa räntorna efter en betydande
stigning i september åter är på sensommarens nivåer. En stark

niomånadersrapport från Ericsson samt att de normalt svaga höstmånaderna

inte skapade någon börsturbulens har vidare positivt påverkat
marknadsaktörerna. Börsuppgången de senaste sex veckorna har dock nästan

uteslutande kanaliserats till sektorerna IT och Telekom.

Världens ekonomier fortsätter att utvecklas mycket starkt. Den amerikanska

ekonomin redovisar åter rekordtillväxt, samtidigt som förbättringstakten i
Europa och Sydostasien är betydande. Råvarupriser stiger liksom löner, men

trots detta har ännu inga betydande inflationstecken noterats i varken USA
eller Europa. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är i
flertalet länder mycket högt.

På valutamarknaderna befästs trenderna om en svagare Euro och en kraftigt

förstärkt japansk YEN. Kursmönstret för den amerikanska USD och brittiska
GBP har varit oregelbundet. Under tremånadersperioden har dock en
treprocentig förstärkning för båda valutorna relativt kronan ägt rum. Sett

över en tolvmånadersperiod utgör YEN-förstärkningen hela 26 procent och
Euro-försvagningen 8,6 procent i ett svenskt perspektiv. De stora

valutarörelserna förändrar de olika produktionsländernas konkurrenskraft,
och kommer att leda till svårigheter för inte minst den japanska

exportindustrin. Även den svenska konkurrenskraftsförsämringen relativt
Kontinentaleuropa är inte oväsentlig.

Under tremånadersperioden steg Affärsvärldens generalindex (Afgx) med hela
20,6 procent, att jämföra med 7,5 procent för Morgan Stanleys världsindex

mätt i USD. De senaste tolv månaderna har den svenska börsen (Afgx) stigit
med nästan 41 procent, och har därmed överträffat de största västerländska
börserna med 15-25 procentenheter. De små bolagens aktier har utvecklats

väl under tremånadersperioden, om än inte lika starkt som hela marknaden.
Carnegie Small Cap Index (CSX) steg 17,6 procent, huvudsakligen genom en

mycket stark kursutveckling för IT-aktier.

Portfölj- och kursutveckling

Svolders substansvärde steg under tremånadersperioden med 19,4 procent,

inklusive den under perioden lämnade utdelningen om 8,50 kr per aktie.
Bolagets B-aktie steg samtidigt, likaså inklusive lämnad utdelning, med
15,5 procent. Den sk substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18

procent.

TOTALAVKASTNING I PROCENT1)

3 mån 12 mån rullande

1/9-1999-30/11-1999 1/12-1998-30/11-1999
Aktiekurs 15,5 5,4

(B)
Substansv 19,4 36,6
ärde

CSX 17,6 30,6

1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Substansvärdetillväxten överträffade härigenom CSX med nästan 2
procentenheter. Det bör särskilt noteras att aktier som redan lämnat

Svolders småbolagsdefinition, men som lämnar CSX först vid årsskiftet,
höjt jämförelseindex med drygt en procentenhet under perioden. Denna
indexeffekt, som i första hand beror på Framfabs kursuppgång och i andra

hand Icons, kan i större utsträckning komma att påverka kommande
tremånadersperiods indexjämförelse.

Svolders meravkastning är framför allt orsakad av en mycket god
kursutveckling för internetkonsulten Information Highway, IT-konsulten

Frontec samt kontraktstillverkaren PartnerTech. Dessutom har
börsnoteringen av det tidigare onoterade Enlight Interactive medfört ett

betydande substansvärdebidrag. Två av Svolders största innehav –
industrihandelsgruppen G&L Beijer samt fordonskomponentkoncernen Haldex –
utvecklades däremot svagt.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolders bokslutskommuniké 1998/99

Svolders bokslutskommuniké 1998/99

* Svolders substansvärde per den 31 augusti 1999 var 948 MSEK, motsvarande
148 SEK/aktie. Substansvärdet den 17 september uppgick till 149 SEK/aktie.

* Under verksamhetsåret ökade substansvärdet, inklusive lämnad utdelning, med
8,7 procent. Bolagets jämförelseindex CSX steg under motsvarande tidsperiod
med ca 8,2% inkl beräknad utdelning.

* Bolagets B-aktie betalades på balansdagen senast till 126 SEK, vilket ger
ett totalt börsvärde om 806 MSEK Börsvärdet, inkl lämnad utdelning, sjönk
under verksamhetsåret med 7,2 procent. Substansvärderabattan var på
balansdagen 15 procent.

* Under period 4 ökade substansvärdet 5,5 procent, medan CSX steg 1,1
procent. Börskursen föll samtidigt med 6,0 procent

* Verksamhetsårets resultat efter skatt var 38 (144) MSEK. Vinsten per aktie
var därmed 5,90 (22,55) SEK. Realisationsvinster netto var 20 (139)MSEK.
Portföljens marknads-värde översteg bokfört värde med 87 (45)MSEK.

* Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 8,50 (8,50)SEK/aktie.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00560/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00560/bit0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Svolders niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT 3

1998 -1999
(1/9 1998 – 31/5 1999, 9 månader)

Svolder AB (publ) är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade
småbolagsaktier med börsvärden om ca 150 – 5.400 MSEK. Svolders A- och B-
aktier noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista.

* Svolders substansvärde per den 31 maj 1999 var 899 MSEK, motsvarande 140
SEK/aktie. Substans-värdet den 4 juni uppgick till 141 SEK/aktie.

* Under rapportperioden (9 mån) ökade substans-värdet med 3,3%, inkl lämnad
utdelning om 8,50 SEK/aktie. Bolagets jämförelseindex CSX steg under
motsvarande period med 4,8%.

* Bolagets B-aktie noterades på balansdagen till 134 SEK som senaste
betalkurs, vilket ger ett totalt börs-värde om 858 MSEK. Börsvärdet, inklusive
lämnad utdelning, sjönk under rapportperioden med 1,7%.
Investmentbolagsrabatten var på balansdagen 5%.

* Rapportperiodens resultat efter skatt var 24,6 (146,4)MSEK. Vinsten per
aktie var därmed 3,84 (22,88) SEK. Realisationsvinster netto var 1,9 (138,7)
MSEK. Portföljens marknadsvärde översteg bokfört värde med 50,7 (172) MSEK.

* Aktiens totalavkastning (värdeförändring + utdelning)var under den senaste
tolvmånadersperioden -6,2% och motsvarande substansvärdeförändring -9,4%. CSX
sjönk, exklusive underliggande utdelningar, med 14,1%.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer