en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2009/2010

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 202,8 (-347,5) MSEK, motsvarande 15,80 (-27,10) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2009/2010

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 143,9 (-346,2) MSEK, motsvarande 11,20 (-27,00) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008/2009 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2008/2009 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK, motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2008/2009

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -165,5 (-95,2) MSEK, motsvarande -12,90 (-7,40) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2008/2009

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -347,5 (-147,1) MSEK, motsvarande -27,10 (-11,50) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2008/2009

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var -346,2 (–176,4) MSEK, motsvarande -27,00 (–13,80) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007/2008 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2007/2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2007/2008

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -95,2 (428,7) MSEK, motsvarande -7,40 (33,50) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2007/2008

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -147,1 (210,3) MSEK, motsvarande -11,50 (16,40) SEK per aktie. – Substansvärdet sjönk...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2007/2008

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var –176,4 (119,8) MSEK, motsvarande –13,80 (9,40) SEK per aktie. –...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2006/2007 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2006/2007

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat var 428,7 (227,1) MSEK, motsvarande 33,50 (17,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 45,5%,...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2006/2007

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 210,3 (239,7) MSEK, motsvarande 16,40 (18,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2006/2007

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var 119,8 (86,1) MSEK, motsvarande 9,40 (6,70) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 227,0 (219,0) MSEK, motsvarande 17,70 (17,10) SEK per aktie. • Substansvärdet steg 30,1%, justerat för utdelning, till...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2005/2006

Utfall delårsperioden (6 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 239,7 (134,4) MSEK, motsvarande 18,70 (10,50) SEK per aktie. – Substansvärdet steg...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK, motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

• Periodens redovisade resultat (12 mån) var 219,5 (67,7) MSEK, motsvarande 17,20 (5,30) SEK per aktie. • Substansvärdet ökade 38,7%, justerat för utdelning, till 59,10...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

Delårsperiod: 1 september 2004 – 31 maj 2005 (9 mån) Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) •Delårsperiodens redovisade...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II

Delårsperiod: 1 september 2004–28 februari 2005 (6 mån) Aktuell rapportperiod: 1 december 2004–28 februari 2005 (3 mån) UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) • Delårsperiodens...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT I

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2003-31 augusti 2004 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora...

Läs mer

Svolder delårsrapport 3

Delårsrapport III Delårsperiod: 1 september 2003-31 maj 2004 (9 mån) Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2004 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar...

Läs mer

Delårsrapport II

Delårsrapport II Delårsperiod: 1 september 2003-29 februari 2004 (6 mån) Aktuell rapportperiod: 1 december 2003-29 februari 2004 (3 mån) Svolder är ett rent...

Läs mer

Delårsrapport 1

Delårsrapport I Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader 1 september 2002-31 augusti 2003 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora...

Läs mer

Svolder Delårsrapport 3

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-31 maj 2003 (9 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar...

Läs mer

Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2001-31 augusti 2002 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån). Svolder är ett rent investmentbolag som främst...

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån). Svolder är ett rent...

Läs mer

Bokslutskommuniké tolv månader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2000-31 augusti 2001 Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i marknadsnoterade aktier i svenska...

Läs mer

Bokslutskommuniké tolv mÅnader

bokslutskommunikÉ tolv mÅnader 1 september 1999-31 augusti 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med...

Läs mer

Delårsrapport – tre månader

Delårsrapport – tre månader 1 september-30 november 1999 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med...

Läs mer

Svolders bokslutskommuniké 1998/99

Svolders bokslutskommuniké 1998/99 * Svolders substansvärde per den 31 augusti 1999 var 948 MSEK, motsvarande 148 SEK/aktie. Substansvärdet den 17 september uppgick...

Läs mer

Svolders niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT 3 1998 -1999 (1/9 1998 – 31/5 1999, 9 månader) Svolder AB (publ) är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier med...

Läs mer