en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Svolders substansvärde 2008-12-23

Svolders substansvärde tisdagen den 23 december var 37 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 december var 37 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 december var 39 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 december var 38 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 november var 41 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 november var 38 kr per aktie. Utdelningen om 4,00 kr per aktie avskiljdes den 21 november. Föregående vecka var substansvärdet 49...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 november var 49 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 november var 52 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-31

Svolders substansvärde fredagen den 31 oktober var 52 kr per aktie. Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 oktober var 48 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 oktober var 52 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken fredagen den 14 november 2008, dels anmäla sitt...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-10

Svolders substansvärde fredagen den 10 oktober var 49 kr per aktie. Detta var 13 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 oktober var 62 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-26

Svolders substansvärde fredagen den 26 september var 63 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 september var 65 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 september var 69 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 september var 69 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-29

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-22

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-15

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-08

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent. Senaste...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 augusti var 69 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 juli var 68 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 juli var 67 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 juli var 65 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 juli var 65 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 juni var 69 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-19

Svolders substansvärde torsdagen den 19 juni var 73 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 är Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 juni var 73 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-05

Svolders substansvärde torsdagen den 5 juni var 76 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 maj var 78 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB har per den 22 maj 2008 förvärvat 500 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 374 000 B-aktier, vilket utgör 5,2...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har per den 14 maj 2008 förvärvat 31 500 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 756 000 B-aktier, vilket utgör 10,0...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 maj var 77 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 april var 75 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 mars var 74 kr per aktie. Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-20

Svolders substansvärde torsdagen den 20 mars var 70 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 mars var 72 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 mars var 71 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-29

Svolders substansvärde fredagen den 29 februari var 74 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-22

Svolders substansvärde fredagen den 22 februari var 71 kr per aktie. Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-15

Svolders substansvärde fredagen den 15 februari var 66 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 februari var 63 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 februari var 66 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 januari var 65 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 januari var 65 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 januari var 67 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2008 minskade Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 januari var 70 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2008 minskade Svolders...

Läs mer