en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Svolders substansvärde 2007-12-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 december var 73 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2007 minskade Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 december var 71 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 december var 73 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 december var 74 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 november var 71 kr per aktie. Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 november var 66 kr per aktie. Utdelningen om 8,00 kr avskiljdes den 22 november. Föregående vecka var substansvärdet 80 kr per...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 november var 80 kr per aktie. Detta var 5 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 november var 85 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 7 november 2007 förvärvat 1 000 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 109 000 B-aktier, vilket utgör 6,1...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 november var 88 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-26

Svolders substansvärde fredagen den 26 oktober var 89 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 oktober var 90 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken torsdagen den 15 november 2007, dels anmäla sitt...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 oktober var 93 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 oktober var 92 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 september var 91 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 september var 89 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 september var 90 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 september var 91 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-31

Svolders substansvärde fredagen den 31 augusti var 93 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 augusti var 91 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 augusti var 88 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-10

Svolders substansvärde fredagen den 10 augusti var 89 kr per aktie. Detta var 6 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 augusti var 95 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 3 augusti 2007 förvärvat 143 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 987 000 B-aktier, vilket utgör 5,1...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 juli var 97 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 juli var 101 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med fredagen den 13 juli. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 juli var 101 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 juli var 100 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-06-29

Svolders substansvärde fredagen den 29 juni var 98 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med torsdagen den 21 juni. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har per den 14 maj 2007 förvärvat 166 670 A-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500.000 A-aktier samt 6.672.663 B-aktier,...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2007

Delårsrapport II, 6 månader 2006/2007: 21 mars Delårsrapport III, 9 månader 2006/2007: 20 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2006/2007: 27 september Årsstämma,...

Läs mer