en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,75 SEK per aktie för verksamhetsåret 2005/2006. Som avstämningsdag beslutades den 27 november...

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2005/2006 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken torsdagen den 16 november 2006 , dels anmäla sitt...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 110.000 B-aktier i Resco AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1.900.000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 158.000 B-aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5.900.000 B-aktier, vilket utgör 9,7 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 207 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 615 800 B-aktier, vilket utgör 6,7 procent av...

Läs mer