en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 429 000 aktier, vilket uppgår till 4,7 procent av...

Läs mer

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 17 november 2004 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,40 SEK per aktie för verksamhetsåret...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 17 november 2004 klockan 16.00, Konferenshallen...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB. Svolders innehav utgörs därefter av 2 857...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE Svolder AB har idag sålt 1 500 aktier i XPonCard AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 295 100 aktier, vilket understiger 10...

Läs mer