en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451 400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av...

Läs mer

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2002 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande 5,2 %...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella ägare....

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ). Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav därefter...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att underlätta...

Läs mer